Drie eeuwen Sigmond (Stendal - Werkendam, 17de - 20ste eeuw)Maart 2009 is verschenen "Drie eeuwen Sigmond (Stendal - Werkendam, 17de - 20ste eeuw)", geschreven door P.C. Sigmond en Ir. C. Sigmond. In dit boek wordt op gedetailleerde wijze de familie Sigmond behandeld, stammend uit een in de Duitse stad Stendal gevestigde brouwer en voormalige "Hof- und Feldtrompeter" Zacharias Siegmund (1654-1720). Diens zoon Johann Peter Siegmund (1704-1761) vertrok rond 1720 naar de Nederlanden, waar de familienaam gewijzigd werd in Sigmond. Het geslacht was daarna vooral gevestigd in Werkendam, maar verspreidde zich in de 19de en 20ste eeuw over een breder gebied, met name in en rond de steden Rotterdam en Dordrecht.

Dit boek is de weerslag van vele jaren onderzoek door vader en zoon Sigmond: begonnen rond 1970 door Pieter Cornelis Sigmond (*1927) en later voortgezet door Cornelis Sigmond (*1953). In de eerste periode van het onderzoek lag de nadruk op de herkomst en verspreiding binnen Nederland. Vanaf de jaren 80 werd intensief gespeurd naar de Duitse wortels van het geslacht.

Centraal in het boek staat de behandeling van de opeenvolgende generaties Sigmond, geïllustreerd met documenten, portretten, groepsfoto's, grafzerken, etc. De genealogie is toegankelijk gemaakt met een aantal schema's, waardoor de verbanden snel duidelijk worden. In het boek wordt echter niet alleen de genealogie van deze familie Sigmond behandeld, maar is ook aandacht besteed aan de oorsprong en betekenis van de naam. Recent werd met de nieuwste DNA-technieken onderzocht tot welke "haplogroep" de familie behoort en welke conclusies daaruit te trekken zijn m.b.t. de herkomst. Verder is een hoofdstuk gewijd aan de 13 familiewapens Siegmund/Sigmund, die in de loop van het onderzoek zijn aangetroffen. Het "eigen" familiewapen zoals dit is bewaard op een zilveren cachet (afbeelding rechts), wordt daarmee in een breder heraldisch verband geplaatst. Een prachtige afbeelding van het familiewapen in kleur, ca. 1930 vervaardigd door een heraldisch tekenaar, is opgenomen op het frontispice van het boek.

Afsluitend zijn een viertal Bijlagen opgenomen, waarin een aantal (nog) niet-gerelateerde families Siegmund worden behandeld. Van deze families zijn enkele oudere generaties onderzocht, omdat de naam "Zacharias Siegmund" hierin voorkomt. Het betreft geslachten Siegmund uit het Erzgebirge, Sachsen-Anhalt, Bohemen en de Oberlausitz. Wellicht wordt ooit nog duidelijk, of er een relatie is te leggen met het geslacht Siegmund uit Stendal. Een vijfde Bijlage behandelt de eerste drie generaties (1624 - begin 18de eeuw) van een niet-gerelateerde Nederlandse familie Sigmond, stammend uit Naaldwijk. Deze familie was aanvankelijk vooral gevestigd in het Westland en Delft, maar kwam later ook voor in Rotterdam, Schiedam, Voorburg en voormalig Nederlands Indië. Het boek wordt afgesloten met een uitgebreid register op familienaam en voornaam.

Gegevens: ISBN 978-90-8860-024-1, gebonden (linnen kaft), geïllustreerd (full-colour), index, 224 pagina's, B5-formaat, uitg. Dordrecht 2009.

De uitgave "Drie eeuwen Sigmond (Stendal - Werkendam, 17de - 20ste eeuw)" is weer te bestellen door overmaking van € 53,25 (incl. verzending binnen Nederland) op bankrekening 2664211 van C. Sigmond te Dordrecht, o.v.v. "boek Sigmond".
Home Info Publikaties

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.