stamreeks Van Driel (3)


Wapen Van Driel (door onderstaande familie gevoerd vanaf ca.1595): in goud een rode dubbele (dubbelkoppige) adelaar (detail van het grafmonument van burgemeester De Roovere in de Grote Kerk te Dordrecht).
XVII. oude Heijn Heijnenz. , geboren ca.1390 (geschat); trouwt Abeel (Beeltge, Belij) Meeusdr., dochter van Meeus Cleijsz., schepen van Rijsoord (1413).

XVI. jonge Heijn Heijnenz. , geboren ca.1420 (geschat), vermeld aan de Hordijk onder IJsselmonde vanaf 1466, overleden vermoedelijk na 1475; trouwt NN (Adriaen Michielsdr.?) .

XV. Aert Heijnenz. , geboren ca.1455 (geschat), wonende aan de Hordijk, pachter van een werf aan de Hordijk, overleden 1525; trouwt: Niesje NN, overleden na 1526.

XIV. Hendrick Aertsz. , geboren ca.1486, wonende aan de Hordijk onder Barendrecht, eigenaar/gebruiker van landerijen onder Barendrecht, Oost-IJsselmonde, Ridderkerk en Charlois, hoogheemraad (1526-32) en dijkgraaf (1533-51) van de de polder Smeetsland onder IJsselmonde en de vier polders van West-IJsselmonde, heemraad van Oost-Barendrecht (1549), overleden tussen 21.04.1551 en 01.07.1552; trouwt: Lijsbeth Pietersdr. , geboren IJsselmonde ca.1485 (geschat), overleden Barendrecht 1574, dochter van Pieter Dircksz., heemraad en schout van IJsselmonde, dijkgraaf van de vier polders van West-IJsselmonde, landpoorter van Dordrecht, en NN Cornelisdr. van Driel; zie verder: stamreeks Van Driel (2).

XIII. Aert Hendricksz. (van Driel) , geboren ca.1520 (geschat), heemraad (1561) en dijkgraaf (1571-96) van Albrandswaard, heemraad (1571) en schout (1580-96) van Poortugaal, overleden Poortugaal 12.07.1596 (grafzerk); trouwt ca.1558: Geertruijd Adriaens, geboren ca.1530 (geschat), overleden Poortugaal 25.12.1598 (grafzerk), dochter van Adriaen Beijensz.

XII. Lijsbet Aerts van Driel, geboren ca.1565 (geschat), J.D. wonende Poortugaal (1586), overleden tussen 02.10.1640 en 15.06.1652; trouwt Poortugaal 19.06.1586: Cornelis Claesz. Ketting, J.M. wonende Poortugaal (1586), overleden na 28.11.1637.


literatuur:
* ir.C. Sigmond en K.J. Slijkerman: "Drie verwante geslachten Van Driel (Zuid-Hollandse eilanden, ca.1350-1650)", Rotterdam/Waarde 1998.
* Ons Voorgeslacht 1987, p.416Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.