Bibliografie C. Sigmond

 


Genealogie:


(Bouw)Historisch:

 • De huizen Roodenburch en Henegouwen, bouw- en bewoningsgeschiedenis van oude huizen in de Wijnstraat in Dordrecht (14de - 20ste eeuw), twee artikelen in samenwerking met E. van Heiningen, in Oud Dordrecht, 24e jg. nr. 1, juni 2006, p. 31-43; nr. 2, september 2006, p. 33-46.

 • De terugreis van Dordtse pelgrims uit Santiago de Compostela (1562), invloed van bedevaarten naar Santiago op huisnamen in Dordrecht; artikel in Oud Dordrecht, 25e jg. nr. 1, juni 2007, p. 11-12.

 • De eerste bewoners van 't Zeepaert in de Wijnstraat, bouw- en bewoningsgeschiedenis van het oudste nog bestaande woonhuis in Dordrecht (15de-16de eeuw); artikel in Oud Dordrecht, 25e jg. nr. 2, september 2007, p. 18-25.

 • Huis 'Beverenburch' in de Wijnstraat, bouw- en bewoningsgeschiedenis van een Dordts woonhuis (15de-20ste eeuw); artikel in Oud Dordrecht, 25e jg. nr. 3, december 2007, p. 8-18.

 • Schetsen uit Dordtse akten (1): Wonderdokter op de Meimarkt (1591); Opstootje in de Vleeshouwersstraat (1578); artikel in Oud Dordrecht, 27e jg. nr. 2, september 2009, p. 74-75.

 • Schetsen uit Dordtse akten (2): Brand buiten de Vuilpoort (1528); Tonnetje met stinkende kaas (1581); artikel in Oud Dordrecht, 27e jg. nr. 3, december 2009, p. 30-31.

 • Schetsen uit Dordtse akten (3): Wie kaatst kan de bal verwachten (1586 en 1591); artikel in Oud Dordrecht, 28e jg. nr. 1, juni 2010, p. 25-27.

 • Schetsen uit Dordtse akten (4): Het meisje zonder hoofddoek (1569); artikel in Oud Dordrecht, 28e jg. nr. 2, september 2010, p. 68-71.

 • Schetsen uit Dordtse akten (5): Het Nieuwjaarsbriefje (1584); artikel in Oud Dordrecht, 28e jg. nr. 3, december 2010, p. 74-76.

 • De Smederij aan de Kuipershaven 152-155: sloop of gemeentelijk monument?; artikel in Oud Dordrecht, 28e jg. nr. 3, december 2010, p. 90-99.

 • Schetsen uit Dordtse akten (6): Honds behandeld (1569, 1584 en 1585); artikel in Oud Dordrecht, 29e jg. nr. 1, juni 2011, p. 28-29.

 • Schetsen uit Dordtse akten (7): Boombrood (1560 en 1586); artikel in Oud Dordrecht, 29e jg. nr. 2, september 2011, p. 122-124.

 • Boomstraat 27: een historisch pand met twee gezichten; bouwhistorische verkenning van een oorspronkelijk 17de-eeuws pand; artikel in Oud Dordrecht, 29e jg. nr. 2, september 2011, p. 146-160.

 • Bij het "Stadsberaad": nieuwbouw in de historische binnenstad; artikel in Oud Dordrecht, 29e jg. nr. 2, september 2011, p. 167-169.

 • Een zeldzame lambrisering in het huis Wolwevershaven 18, artikel in samenwerking met Christine Weijs, in Oud Dordrecht, 29e jg. nr. 3, december 2011, p. 242-251.

 • Schetsen uit Dordtse akten (8): Schippers in oorlogstijd (1578, 1585 en 1591); artikel in Oud Dordrecht, 29e jg. nr. 3, december 2011, p. 268-270.

 • Schetsen uit Dordtse akten (9): Verspilde wijn (1577, 1591 en 1592); voorbeelden van wat er ondanks de goede organisatie verkeerd kon gaan bij de Dordtse wijnhandel; artikel in Oud Dordrecht, 30e jg. nr. 1, juni 2012, p. 33-35.

 • Schetsen uit Dordtse akten (10): 'Prins Avontuer' (1572); aanvaring van de Dordtse schout Jan van Drenckwaert met nachtwacht Cornelis Wor, omdat de zoons van Wor aanhangers zouden zijn van de Prins van Oranje. Deze werd door schout Van Drenckwaert geringschattend aangeduid als ‘Prins Avontuer’; artikel in Oud Dordrecht, 30e jg. nr. 2, september 2012, p. 209-212.

 • Schetsen uit Dordtse akten (11): 'Ongeoorloofde conversatie' (1575, 1585); twee gevallen van amoureuze betrekkingen, die niet konden rekenen op goedkeuring van de omgeving; artikel in Oud Dordrecht, 30e jg. nr. 3, december 2012, p. 272-274.

 • Schetsen uit Dordtse akten (12): Inval in een herberg op de Tolbrug (1551); dienaren van de schout vallen de herbergier van Den Helm op de Tolbrug lastig vanwege de vermeende illegale aanwezigheid van vrouvolk; artikel in Oud Dordrecht, 31e jg. nr. 1, juni 2013, p. 70-73.

 • Carel Tenenti: schoorsteenveger of architect?; de eerste werken van architect Carel J.J. Tenenti onder de naam van het bedrijf van zijn vader Carel A. Tenenti, die tevens werkte als schoorsteenveger, stukadoor, timmerman en aannemer; artikel in Oud Dordrecht, 31e jg. nr. 1, juni 2013, p. 94-105.

 • Schetsen uit Dordtse akten (13): De 'haestige sieckte' en de heer van Papendrecht (1585); laatste heer van Papendrecht uit het geslacht Oem stierf in 1585 aan de pest. Kinderen uit de buurt werden genoemd in zijn testament; artikel in Oud Dordrecht, 31e jg. nr. 2, september 2013, p. 165-167.

 • Fragmenten van Dordtse lui- en slagklokken uit 1943; uit voorzorg werden in 1943 gipsafdrukken gemaakt van de Dordtse lui- en slagklokken die gevaar liepen te worden geconfisceerd; artikel in Oud Dordrecht, 31e jg. nr. 2, september 2013, p. 204-211.

 • Schetsen uit Dordtse akten (14): Op rantsoen (1578, 1586); gevangenen konden zich vrijkopen door betaling van een losgeld: het ‘rantsoen’. Drie Dordtse voorbeelden uit het begin van de Tachtigjarige Oorlog; artikel in Oud Dordrecht, 31e jg. nr. 3, december 2013, p. 246-248.

 • Het raadsel van de crypte van het klooster Mariënborn; tekeningen van deze in 1869 gesloopte kloosterkerk met crypte lijken niet met elkaar in overeenstemming; artikel in Oud Dordrecht, 31e jg. nr. 3, december 2013, p. 284-295.

 • Schetsen uit Dordtse akten (15): De beul draait door (1584, 1599); anekdotes over twee Dordtse scherprechters; artikel in Oud Dordrecht, 32e jg. nr. 1, juni 2014, p. 30-32.

 • Dordtse beul executeerde in 1623 drie samenzweerders tegen prins Maurits; met gegevens over deze scherprechter Jacob Centen (van Schelven); artikel in Oud Dordrecht, 32e jg. nr. 1, juni 2014, p. 74-84.

 • Schetsen uit Dordtse akten (16): Weeskinderen in de verdrukking (1599); wantoestanden in het Dordtse weeshuis; artikel in Oud Dordrecht, 32e jg. nr. 2, september 2014, p. 166-168.

 • Scherprechters te Dordrecht 1526-1803; chronologische opsomming van de Dordtse scherprechters; artikel in samenwerking met Erica van Dooremalen, in Oud Dordrecht, 32e jg. nr. 3, december 2014, p. 229-241.

 • De Dordtse bouwsculpturen van Lambertus Zijl; herontdekte bouwsculpturen uit 1898 van de beeldhouwer die direct daarna werkte aan de Beurs van Berlage; artikel in Oud Dordrecht, 32e jg. nr. 3, december 2014, p. 254-261.

 • Gomarus en Dordrecht; dochter getrouwd met Dordtse dominee - kleindochter getrouwd met de Dordtse schilder Aelbert Cuyp; artikel in Oud Dordrecht, 32e jg. nr. 3, december 2014, p. 275.

 • Schetsen uit Dordtse akten (17): 'Gesponsorde' bedevaart (1561); pelgrim verkocht zijn goed en kreeg pas betaald als hij (met bewijzen) weer terugkwam; artikel in Oud Dordrecht, 32e jg. nr. 3, december 2014, p. 293-296.


Laatste wijziging: januari 2015.


Home

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.