stamreeks Beaumont
Wapen Beaumont: in blauw een gouden koggeschip, met in een gouden schildhoofd een zwarte gaande leeuw . (afbeelding: Handschrift Hartman de Custer, GA Rotterdam)

 

XIX. Govert van Beaumont, alias Govert Roost, lid van het Sint Pontiaensgilde (gilde van de lakenkopers en wantsnijders), eigenaar van een erf aan de haven (poortzijde) in Dordrecht, overl. vóór 1449; trouwt: Fije NN, overl. na 19 april 1463.

XVIII. Adriaen Govertsz. van Beaumont, geb. voor ca. 1420, lakenkoper. lid van het Sint Pontiaensgilde, eigenaar van een drietal wantstallen, overl. Dordrecht kort voor 10 jan. 1468 (=1469); trouwt 1e: N.N. (Elisabeth Schaert?); tr. 2e: Beatrijs Jan Krauwelsdochter.

XVII. Govert (Goeijken) Adriaensz. van Beaumont, geb. voor 1445, houthandelaar te Dordrecht, vermoedelijk heemraad in Zwijndrecht (1482), lid van het Houtkopers- of Sint Nicolaasgilde (1499), overl. vóór 23 mei 1504; trouwt 1e (huw.voorw. Dordrecht 31 juli 1474): Theodora (Dirckje, Dierthea) Adriaensdr. (van Egmond) , overl. Dordrecht vóór 16 nov. 1492; trouwt 2e: Beatrix Philipsdr. van der Does.

XVI. Mr. Adriaen Govertsz. van Beaumont, lid van het Houtkopers- of Sint Nicolaasgilde (1504); trouwt vóór ca. 1500: Cornelia Vastraet Aertszdr. (de Jode), dochter van Aert Vastraetsz. en Adriana Aert Moermansdr.

XV. Rochuske Adriaensdr. van Beaumont, overleden vóór 25.10.1564; trouwt: Jan Adriaensz. van der Stael, geboren ca.1500 (onmondig 1513, mondig 1530), leenman van de hofsteden Arkel (1513-33), Altena (1513-55) en Werken (1513-55), overleden vóór 10.05.1555.


literatuur:
* Matthijs Balen: ,,Beschrijvinge der stad Dordrecht" (Dordrecht 1677),p.930.
* A.W.E. Dek: "Het geslacht Van Beaumont uit Dordrecht" in: Ons Voorgeslacht 1974, p.1-17, 25-44, 45-52; aanvull. 1975, p.234-237; rectificatie 1978, p.233; toevoeging 1981, p.316.
* C. Sigmond: "De oudste generaties van het geslacht (Van) Beaumont in Dordrecht" in: Ons Voorgeslacht 2006, p. 94-104.Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.