boek Drie verwante geslachten Van Driel (Zuid-Hollandse eilanden, ca.1350-1650)

In 1998 is verschenen: 'Drie verwante geslachten Van Driel (Zuid-Hollandse eilanden, ca.1350-1650)', ISBN 90-73240-15-8, geschreven door Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman. Dit boek behandelt op diepgaande wijze de geslachten Van Driel die sedert de veertiende eeuw in de Zwijndrechtse Waard voor het voetlicht traden en zich in de loop van enkele eeuwen verspreidden over het gehele gebied van de Zuid-Hollandse eilanden en waarden.

  

Het doel van het onderzoek was een samenhang te vinden tussen de vele losstaande familiegroepen Van Driel die aan het begin van de zeventiende eeuw leefden in de omgeving van de Zuid-Hollandse eilanden. Uitgaande van enkele eerder gepubliceerde fragmenten, hebben de auteurs onderzoek verricht in een groot aantal archieven, waardoor verrassende doorbraken tot stand kwamen in reeds lang bestaande genealogische problemen. Vele genealogen zullen met deze uitgave hun kwartierstaat aanzienlijk kunnen uitbreiden, terwijl zij bovendien vele gegevens zullen aantreffen m.b.t. diverse andere families in de omgeving van de Zuid-Hollandse eilanden en waarden.

Het boek is aangekondigd/besproken in diverse genealogische tijdschriften, m.n: De Nederlandsche Leeuw (Mededelingen jan/apr.1998, k.7), Ons Voorgeslacht (juni 1998, p.324), 1340 - NGV afd.Rotterdam e.o. (sept.1998, p.114), Gens Nostra (april/mei 1999, p.258), Genealogie - periodiek Centraal Bureau voor Genealogie (1999, p.41).

  

Zegel (1459) van Cornelis Dircksz. van Driel, heemraad van West-IJsselmonde.

De oudst bekende leden van het geslacht Van Driel in Zuid-Holland zijn aangetroffen in laat veertiende-eeuwse bronnen die betrekking hebben op Sandelingenambacht, in de Zwijndrechtse Waard. In de loop van de vijftiende eeuw vestigden leden van dit oude geslacht Van Driel zich in Dordrecht, waar zij al spoedig behoorden tot de gegoede burgerij van die stad. Een andere groep van deze familie vestigde zich in de enkele jaren eerder bedijkte polder Riederwaard, bij het dorp Ridderkerk. Leden van beide familiegroepen bereikten een relatief grote welstand en vervulden functies in het stadsbestuur van Dordrecht en in diverse dorps- en polderbesturen van de Zwijndrechtse Waard en Riederwaard.


Links: zegel (1568) van Claes Cornelisz. van Driel, schepen van Rotterdam; rechts: wapen van het geslacht Van Driel te Barendrecht, Poortugaal enz.

In de zestiende eeuw ging de familienaam Van Driel in vrouwelijke lijn over op een tweetal onder patroniem levende boerengeslachten te IJsselmonde en Barendrecht. Leden van deze twee families wisten aansluiting te vinden bij het stadspatriciaat van Rotterdam en Dordrecht, terwijl andere leden behoorden tot de gegoede ingezetenen van de dorpen IJsselmonde, Barendrecht en Poortugaal, alsmede in de Hoekse Waard, met name in de dorpen Strijen, Cromstrijen, Klaaswaal, De Group en Mijnsheerenland.

  

Behalve aan deze drie omvangrijke en onderling verwante familiegroepen wordt in het boek aandacht besteed aan alle naamdragers Van Driel die vr het midden van de 17e eeuw vermeld werden op de Zuid-Hollandse eilanden, maar niet bij de drie bovengenoemde geslachten konden worden ondergebracht. Bovendien worden de oudere generaties van een Gelders ministeriaal/riddermatig geslacht Van Driel behandeld, omdat een vermoeden bestond dat de Zuid-Hollandse geslachten Van Driel hun naam en familiewapen aan dit oudere riddermatige geslacht hadden ontleend.


De uitgave is verschenen in een oplage van 300 stuks, gebonden in een stevige linnen omslag met opdruk. Het boek heeft een omvang van 506 pagina's, inclusief twee indexen (op voornaam/patroniem en op familienaam), bijlagen en ca.50 illustraties van zegels, zerken, portretten, kaarten, prenten, etc. De samenhang tussen de diverse geslachten Van Driel wordt verduidelijkt met een aantal overzichtelijke schema's.

  

De uitgave 'Drie verwante geslachten Van Driel (Zuid-Hollandse eilanden, ca.1350-1650)' is UITVERKOCHT.
Home Info Publikaties

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.