IN PRIJS VERLAAGD:
De geslachten Schilperoort uit Charlois en omgeving (14de tot 17de eeuw)
English

door: Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman en Mr. G. Schilperoort


In oktober 2009 verscheen De geslachten Schilperoort uit Charlois en omgeving (14de tot 17de eeuw). Dit boek behandelt een drietal families, die vanaf de 16de eeuw de naam Schilperoort (ook wel: Schilperoord) voeren.

Het geslacht Schilperoort dat naamgevend is geweest voor deze families, is terug te voeren op een stamvader die vanaf 1513 wordt vermeld in Charlois. Van zijn vier zoons bleven er drie in Charlois. Eén zoon vertrok naar Heerjansdam en uit hem stamt een tak van de familie in Rotterdam die actief werd in de lakenhandel en deel uitmaakte van de plaatselijke elite. Een telg uit deze tak was schipper op een jacht van de West-Indische Compagnie en deed in 1628 mee aan de verovering van de Zilvervloot door Piet Heyn. Een kleinzoon van de stamvader werd schout in Barendrecht en uit hem stamt een uitgebreid geslacht Schilperoort, in eerste instantie vooral gevestigd in de Hoeksche Waard. Een breed uitgewerkte en geïllustreerde stamreeks die doorloopt tot in de huidige tijd geeft vele naamdragers Schilperoort aansluiting op deze familie.

Een tweede familie Schilperoort ontleent de familienaam aan een voormoeder. Zij behoorde tot het eerste geslacht Schilperoort uit Charlois en haar kinderen kozen rond 1640 voor deze familienaam. Dankzij een aantal oude memories en lenen is dit geslacht in mannelijke lijn terug te voeren tot het begin van de 14de eeuw: de oudste vermelding van de stamvader van dit geslacht is van 1368. Pioniersgeest is kenmerkend voor deze familie: diverse leden worden genoemd als bewoners van nieuw gewonnen land. Ook dit hoofdstuk wordt afgesloten met een stamreeks tot in de huidige tijd, waarbij de afstammelingen met name te vinden zijn in de Hoeksche Waard, West-Brabant en Goeree-Overflakkee. Binnen de familie is een zegelstempel bewaard: zij zegelden met een wapen dat lijkt op het Charloisse wapen, maar met de schelpen omgekeerd.

Een derde familie waarin de naam Schilperoort wordt aangetroffen was gevestigd in Ridderkerk en valt op door het veelvuldig voorkomen van de voornaam Goossen. Eind 16de en begin 17de eeuw komen diverse leden van deze familie voor met de namen Jonckint en Romeijn. Dit geslacht is terug te voeren op twee broers, die in 1495 gevangen zaten op de Voorpoort van het Hof van Holland in Den Haag. Zij waren gearresteerd wegens het bedreigen van de schout en dijkgraaf van Charlois. Na betaling van een flinke boete werden zij op vrije voeten gesteld en werden zij de stamvaders van een uitgebreide Ridderkerkse familie. Twee dochters uit deze familie worden later aangeduid met de familienaam Schilperoort en komen in het heraldische handschrift van Hartman de Custer voor met een familiewapen: eveneens drie schelpen, maar met afwijkende kleuren.

In de jaren 70 had Gert Schilperoort een eerste opzet gemaakt van de families Schilperoort uit Charlois en omgeving, die echter niet is gepubliceerd. De auteurs Kees Sigmond en Kees-Jan Slijkerman werkten eerder samen aan soortgelijke projecten, o.a. resulterend in De geslachten Cranendonck in Holland en Drie verwante geslachten Van Driel, en waren geïnteresseerd geraakt in de Schilperoort ‘puzzel’. Vanaf 1996 is het project gezamenlijk voortgezet.

De uitgave is verschenen in een oplage van 250 stuks. Het boek telt 467 pagina’s en bevat naast indexen en bijlagen vele illustraties van familiewapens, zegels, kaarten, portretten, foto’s, prenten, etc. De samenhang binnen de diverse geslachten Schilperoort wordt verduidelijkt met een aantal overzichtelijke schema’s. Vanwege de vele Amerikaanse afstammelingen van deze familie, heeft het boek een samenvatting in het Engels ("English Summary").

Het boek De geslachten Schilperoort uit Charlois en omgeving (14de tot 17de eeuw) is te koop voor € 19,50 (excl. € 7,50 verzendkosten) en kan besteld worden via onderstaand e-mailadres. Verzendkosten naar het buitenland: op aanvraag.

Het boek kan ook worden opgehaald tegen contante betaling à € 19,50 in Oud-Beijerland (balie notariskantoor Schilperoort, Beetsstraat 3, tijdens kantooruren) of Dordrecht (Schuttevaerkade 159, na afspraak via onderstaand e-mailadres).

Gegevens: ISBN 978-90-814506-1-4, gebonden (linnen kaft), geïllustreerd, index, 467 pagina's, formaat 17 x 24 cm, uitg. Dordrecht 2009.Home Info Publikaties

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.