stamreeks Van Buijten (Buten, Buijtene, Buijtenen)

 

 

Wapen Van Buijten: op een groen veld een gaand schaap van natuurlijke kleur. Helmteken: een schaap. Wapenspreuk "Delf't self". De wapenfiguur is reeds afgebeeld op het schepenzegel van XVII. Jan Pietersz. van Buijten (1456).

XVIII. Pieter Gerritsz. van Buten, geboren ca. 1387, overleden vóór 20.10.1422; trouwt 1412: Machtelt Jansdr., verkocht 1422 een huis te Delft aan het Marktveld genaamd "Dye witte Caess", overleden na 17.04.1453.

XVII. Jan Pietersz. van Buten, geboren ca. 1415, eigenaar van een huis te Naaldwijk (1439), schepen (1453, 1455-56, 1459), burgemeester (1454) en thesaurier (1457) van Delft en kerkmeester van de Nieuwe Kerk (1453, 1458) aldaar, overleden Delft tussen 16.09.1461 en 03.05.1462; trouwt ca. 1486: Machteld Aelbrecht Janszdochter, beleend met 7 morgen land te Maasland (1485) en met een huis en hofstede aan de Plaats te Den Haag (1487), overleden 1502.

XVI. Jan Jansz. van Buten, geboren ca. 1455, welgeboren man en "negenman" van Naaldwijk (1524), overleden na 1524; trouwt ca. 1486: NN.

XV. Jan Jansz. van Buten (Buijten), geboren ca. 1487, welgeboren man en gezworene van Naaldwijk (1540, 1545); trouwt ca. 1516: NN Huijgendr.

XIV. Huijg Jansz. (van Buijten), geboren ca. 1517, overleden ca. 1555; trouwt ca. 1545: Adriaenken Claesdr, geboren ca. 1523, overleden Naaldwijk ca. 1567/68; zij trouwt 2e ca. 1557/58: Cornelis Cornelisz..

XIII. Claes Huijgensz. (van Buijten), geboren Naaldwijk ca. 1548 (geschat), wielmaker te Naaldwijk, begraven Naaldwijk 14.06.1615, wonende op Honsholredijk; trouwt Naaldwijk 06.04.1578: Joosgen Philipsdr. Baeck, begraven Naaldwijk 02.06.1627.

XII. Willem Claesz. van Buijten, alias Willem Claesz. Wielmaker, gedoopt Naaldwijk 01.02.1579, wielmaker te Naaldwijk, begraven Naaldwijk 01.02.1639; trouwt 1e vóór 31.08.1603: Ariaenge Dircksdr. , begraven Naaldwijk 08.08.1613; tr. 2e vóór 22.04.1634: NN.

XI. Dirck Willems van Buijten, gedoopt Naaldwijk 07.04.1608, wielmaker te Naaldwijk, kocht van zijn vader het huis en erf met "gereedschappen voor de wielmakerij" en "winckelneeringe" aan de westzijde van 's-Heerenweg in het dorp Naaldwijk (1634), begraven Naaldwijk 22.04.1665; trouwt 1e: Barbara Gerritsdr., begraven Naaldwijk 06.09.1634; trouwt 2e vóór 17.06.1639: Grietge Simonsdr. Cuijl, geb. ca. 1614, begraven Naaldwijk 13.04.1692; dochter van Sijmon Jansz. Cuijl, wielmaker, welgeboren man van Monster, en Meinsje Thomasdr.

X. Willem Dircks van Buijten, geboren Naaldwijk ca.1645, wielmaker te Naaldwijk, kocht van zijn moeder het huis en erf (met de wielmakerij) aan de westzijde van 's-Heerenstraat te Naaldwijk (1670), begraven Naaldwijk 11.05.1725; trouwt 1e Naaldwijk 21.05.1670: Catharina Jansdr. van Outshoorn, overleden tussen 14.10.1678 en 27.06.1683; trouwt 2e Pijnacker 27.06.1683: Trijntje Ariens van Dijck, begraven Naaldwijk 09.05.1729.

IX. Arij Willems van Buijten, gedoopt Naaldwijk 08.02.1686, ruiter onder de lijfcompagnie (guards) te paard in garnizoen te Den Haag (1709), wonende te Naaldwijk (1708-12), later te Poortugaal (1714-); trouwt Naaldwijk 13.11.1707: Grietje Pieters op den Dijck, gedoopt Poortugaal 21.05.1684.

VIII. Pietertje van Buijtenen, vermoedelijk gedoopt Poortugaal 10.06.1714, J.D. geboren tot Poortugaal (1747); trouwt Geervliet 19.03.1747: Cornelis van den Bostel (van Borselen), gedoopt Geervliet 01.08.1706.


literatuur:
* C.A. van Buijtene: "Het Delf- en Westlandse geslacht Van Buijtene", Huizen 1996.
* Aanvullingen en wijzigingen hierop, gepubliceerd op de website van de heer C.A. van Buijtene.Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.