stamreeks Delff
Wapen Delff: Doorsneden; A: gedeeld: 1. in goud een rode beurtelings gekanteelde dwarsbalk; 2. in rood een gebonden gouden korenschoof; B: in goud 3 vogels van natuurlijke kleur. Wapen gevoerd door Jacob Willemsz. Delff de jonge, veertigraad (1654) en havenmeester (1657) van Delft (lit: Kronieken 1998, p.16). Afbeelding: wapen bij een schets zelfportret van (XIII) Jacob Willemsz. Delff de oude met zijn twee oudste zoons.

 

XV. Hendrick Aelbrechtsz; trouwt: Heijltge Arents van der Graeff, dochter van Arent Claesz. van der Graeff, metselaar te Delft, en Maria Willemsdr. Smouten.

XIV. Willem Hendricksz. Delff, wonende te Gouda.

Jacob Willemsz. Delff: "Zelfportret van de schilder met zijn gezin", omstreeks 1594; de moeder wordt weergegeven op een schilderij en was dus blijkbaar reeds overleden; v.l.n.r. Cornelis (*ca. 1571), Rochus (*ca.1575), Jacob (*ca.1540), onder: Willem (*1580) (paneel 109 x 83,5 cm, Rijksmuseum Amsterdam).

XIII. Jacob Willemsz. Delff, de oude, geboren Gouda ca.1540, schilder, werd 1582/83 burger van Delft, "uitmuntend portrettist", vervaardigde ook bijbelse voorstellingen en schutterstukken (in de Stadsdoelen hingen diverse werken van hem), overleden Delft 05.05.1601, begraven Delft (Nieuwe Kerk) 07.05.1601, grafzerk op het koor; trouwt 2e: Maria Nagel Joachimsdr, overleden Delft febr.1622; trouwt 1e vóór ca. 1571: NN, overleden vr ca.1594.

XII. Mr. Cornelis Jacobsz. Delff, geboren Delft ca.1571, "een zeer goed stilleven-schilder" (keukenstukken met veel koper), leerde het vak bij zijn vader, later bij Cornelis van Haarlem, begraven Delft (Nieuwe Kerk) 15.08.1643; trouwt 1e (ondertrouw gerecht Delft 17.06.1595): Iefgen Jansdr., J.D. van Rotterdam wonende te Haarlem (1595); trouwt 2e Delft 04.09.1605: Hester Adriaens van Outheusden, J.D. wonende in de Papestraet te Delft (1605).

XI. Annetje Cornelisdr. Delff, begraven Delft (Nieuwe Kerk) 27.05.1688; trouwt Delft 27.03.1639: Jacob IJsbrantsz. van Noortwijck, kuiper en "stadtboender" van Delft, wonende aan de zuidzijde van de Molslaan (1653), overleden Delft 21.03.1653, begraven Delft (Nieuwe Kerk) 25.03.1653.


literatuur:
* G. Hodenpijl: "Geslacht Delff", in: De Nederlandsche Leeuw 9 (1891), p.67-68.
* B.W.F. van Riemsdijk: "De portretten van Jacob Willemsz. Delff en zijne drie zoonen", in: Oud-Holland 12 (1894), p.233-237.
* P. Haverkorn van Rijsewijk: "De kunstenaarsfamilie Delff", in: Oud-Holland 18 (1900), p.190-192.Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.