stamreeks Van Driel (1)


Wapens Van Driel: in goud een rode dubbele (dubbelkoppige) adelaar (detail grafmonument van burgemeester De Roovere in de Grote Kerk te Dordrecht).


XIX. Jan van Driel, geboren ca.1325 (geschat), vermoedelijk wonende in de Zwijndrechtse Waard, overleden na 1382 (wellicht 1385).

XVIII. Jan van Driel Jansz., geboren ca.1355 (geschat), heemraad van Sandelingenambacht (1408), overleden 1421; trouwt: Adriana NN, overleden na 16.08.1423.

XVII. Dirck van Driel Jansz., geboren ca.1385 (geschat), wegens doorbreken van een "vrede" voor 1 jaar verbannen door het gerecht van Dordrecht (1423), overleden na 1428.

XVI. Cornelis van Driel Dircksz., alias Neel van Driel, geboren ca.1420 (geschat), heemraad van het Westambacht van IJsselmonde met de ambachten Dirk Smeetsland en Mr. Arend van der Woudensland (1454-1465), zegelde met een dubbele adelaar, overleden (West-)IJsselmonde tussen 1486 en 1493.

XV. Dirck van Driel, geboren ca.1450 (geschat), landgebruiker in Oud-Reijerwaard, overleden na 1484.

XIV. Claes Dircksz. van Driel, geboren ca.1485, schout of plaatsvervanger ("stedehouder") van de "principael schout" (1527..1531, 1543-1549), dijkgraaf van Ridderkerk (1545), overleden Ridderkerk 1552.

XIII. Fop Claesz. van Driel, geboren ca.1523, heemraad (1559-60) en schout (1560-87) van Ridderkerk, dijkgraaf van de polders Oud-en Nieuw-Reijerwaard (ca. 1572-87), rentmeester van de heerlijkheden Ridderkerk en IJsselmonde (1580-81), overleden Ridderkerk (vóór 1 april) 1590; trouwt 2e Ridderkerk 20.04.1581: Magdalena (Leentge) Aertsdr., geboren ca.1550, overleden na 1613, waarschijnlijk dochter van Aert Woutersz., te Rijsoord, en mogelijk Barbara N.N; zij trouwt 1e Wijt Willemsz., zoon van Willem Adriaensz. en Machtelt N.N; zij trouwt 3e Ridderkerk 12.04.1592: Roeloff van Vreeswijk, van Deventer; trouwt 1e vóór ca. 1565: Grietje Lenertsdr., overleden vóór ca. 1575., vermoedelijk dochter van Lenert Gerritsz. (Cranendonck), heemraad van Ridderkerk, en mogelijk Mariken Wouterdr.

XII. Daniel Foppen van Driel, geboren ca.1568, "gaarmeester der verpondingen" van Ridderkerk (1595-1598), armmeester van Barendrecht (1619-1621), heemraad van Oost-Barendrecht (1619-1634) en hoogdijkheemraad van Barendrecht (1624, 1625), overleden tussen 31.07.1634 en 25.05.1648; trouwt 2e Barendrecht 15.12.1624 (ondertrouw Ridderkerk 01.12.1624): Jorisje Pietersdr. (gedoopt Ridderkerk 26.01.1586; dochter van Pieter Willemsz. en Maritgen Adriaensdr.); trouwt 1e Ridderkerk 17.03.1591: Aaltge Cornelisdr. (Jonckint), overleden tussen 02.03.1617 en 24.03.1624, dochter van Cornelis Willem Goosensz. en Marijtje Cornelisdr. (Stoeij?).

XI. Fop Daniels van Driel, gedoopt Ridderkerk 14.04.1593, welgesteld landbouwer, laagheemraad/schepen van Oost-IJsselmonde (1641-1650), kerkmeester van Ridderkerk, overleden vóór 10.07.1663; trouwt 1e Barendrecht 23.04.1617: Adriaentje Adriaens Hordijk (overleden 20.05.1618); trouwt 2e Barendrecht 07.04.1619: Maertge Pieters, overleden na 19.02.1667, dochter van Pieter Woutersz., laagheemraad, hoogheemraad en waarsman van Oost-IJsselmonde, waarsman van Varkensoord en Karnemelksland, en vermoedelijk Aefge Cornelis.

X. Cornelis Foppen van Driel, geboren Barendrecht ca.1635, kerkmeester, hoogheemraad (1661-80), dijkgraaf (1681-87) en laagheemraad/schepen (1688-89) van Oost-IJsselmonde, begraven IJsselmonde 10.04.1702; trouwt 1e (IJsselmonde?) 27.02.1655: Elisabeth Gerrits Mijnlief; trouwt 2e ca.1680: Lijsbeth Clemen Ouwens, begraven IJsselmonde 20.01.1740, dochter van Clement Pleunen Ouwens en Jannetje Ariens Sparreboom.

IX. Pieter Cornelisse van Driel, gedoopt IJsselmonde 07.04.1686, laagheemraad/schepen van Oost-IJsselmonde (1742-43), begraven IJsselmonde 28.02.1743; trouwt IJsselmonde 30.07.1707: Jannetje Pieters (de) Lijster, gedoopt IJsselmonde 11.01.1682, overleden/begraven IJsselmonde 11.01./16.01.1760, dochter van Pieter Pietersz. de Lijster en Marijtje Nijssen.

VIII. Fop Pietersz. van Driel, gedoopt IJsselmonde 17.09.1719, laagheemraad/schepen (1755-66) en penningmeester/waarsman (1764-66) van Oost-IJsselmonde, overleden IJsselmonde 21.03.1766; trouwt IJsselmonde 17.05.1750: Alida Adriaanse Mijnlief, begraven IJsselmonde 23.02.1793 (zij trouwt 2e IJsselmonde 13.03.1767: Leendert de Vlieger J.M. van 't Roosant, wonende Oost-IJsselmonde).

VII. Adrianus van Driel, gedoopt IJsselmonde 02.12.1753, bouwman, hoogheemraad van Oost-IJsselmonde (1811), overleden IJsselmonde 01.12.1816; trouwt 2e (ondertrouw IJsselmonde 29.08.1794): Johanna Hendrikse Kooyman, j.d. van IJsselmonde; trouwt 1e Lekkerkerk 12.05.1782: Martijntje Roest, gedoopt Lekkerkerk 06.02.1760, overleden Oost-IJsselmonde 20.02.1794.

VI. Alida van Driel, geboren IJsselmonde 21.01.1784, overleden Ridderkerk 15.03.1863; trouwt Ridderkerk 13.08.1812: Pieter Duijser, gedoopt Ridderkerk 02.11.1760, korenmolenaar te Oostendam, overleden Ridderkerk 15.06.1838.


literatuur:
* ir.C. Sigmond en K.J. Slijkerman: "Drie verwante geslachten Van Driel (Zuid-Hollandse eilanden, ca.1350-1650)", Rotterdam/Waarde 1998Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.