stamreeks Van Driel (2)

 

Wapen Van Driel (IJsselmonde/Rotterdam): twee schoorsteenhalen, de linkse gewend, met daartussen een vertikaal geplaatste vis met de kop omhoog (bij Hartman de Custer: kop omlaag) (afbeelding: zegel (1568) van Claes Cornelisz. van Driel, schepen van Rotterdam).


XVI. Pieters Dircksz., geboren ca.1455, eigenaar/bewoner van een hofstede aan de Hordijk onder IJsselmonde, heemraad van IJsselmonde (1492-), schout van West-IJsselmonde (1510, 1514), schout van IJsselmonde (1511), dijkgraaf van de vier polders van West-IJsselmonde (1520-32), landpoorter van Dordrecht wonende in IJsselmonde (1521-26), overleden IJsselmonde 1533; trouwt: NN, dochter van Cornelis van Driel Dircksz., alias Neel van Driel, heemraad van het Westambacht van IJsselmonde met de ambachten Dirk Smeetsland en Mr. Arend van der Woudensland; zie verder: stamreeks Van Driel (1).

XV. Cornelis Pietersz. den ouden, alias Neel Dircks, geboren ca.1485 (geschat), eigenaar/bewoner van de meest zuidwestelijk gelegen hofstede in de polder Oudeland van IJsselmonde, waarsman (1521-29, 1532-48) en hoogheemraad (1530-54) van de vier polders van West-IJsselmonde, heemraad van Oost-IJsselmonde (tot 1553), overleden Oost-IJsselmonde 1555; trouwt: Soetje Jansdr. , geboren ca.1500 (geschat), overleden Oost-IJsselmonde 1561, mogelijk dochter van Jan Arijensz. en Anne/Ariaentje Lodewijcksdr. (van Ghiessen) .

XIV. Lodewijck Cornelisz., geboren IJsselmonde ca.1525 (geschat), heemraad van Oost-IJsselmonde (1554-59), schepen van de Group (1578-92), heemraad van Oud-Beijerland wegens Cromstrijen (1588-90), overleden in de Group onder Westmaas 1590/93; trouwt: Adriana Jansdr., geboren ca.1530 (geschat), overleden Oud-Beijerland november 1604.

XIII. Bastiaen Lodewijcks van Driel, geboren ca.1550 (geschat), landgebruiker te Mijnsheerenland, overleden Mijnsheerenland 1616/17; trouwt: Maertgen Gerritsdr., geboren Mijnsheerenland ca.1555 (geschat), overleden Oud-Beijerland na 1627, dochter van Gerrit Engelsz., bewoner van een ridderhofstede te Mijnsheerenland, en Daentje Claesdr. van Driel.

XII. Jan Bastiaens van Driel, geboren ca.1585 (geschat), schepen van Piershil (1613-26), overleden na 03.08.1626; trouwt 1e: NN (mogelijk: Maertje Ariensdr. Hasemoer); trouwt 2e Piershil (ondertrouw Zwijndrecht 04.08.1618): Lijsbeth Huijberts Sangers, overleden na 24.04.1650; zij trouwt 1e Zwijndrecht 21.02.1610: Schalck Stevens; zij trouwt 3e: Engel Cornelisz. Trouw; dochter van Huijbrecht Jans Sangers, heemraad van Schobbelandsambacht, en Weijntgen Adriaens Tol.

XI. Bastiaen Jans van Driel, geboren Piershil ca.1620 (geschat), schepen van Piershil (1657), dijkgraaf van Goudswaard (1667-73), "heel kapitalist" te Goudswaard (1680), overleden tussen 10.03.1682 en 13.10.1685; trouwt 2e Dirksland (ondertrouw Goudswaard 25.04.1666): Annetje Jans Palm, weduwe van Johannes Jacobsse Luocker; trouwt 3e (ondertrouw Goudswaard 28.10.1672): Catrijntje Jaques Leijs; trouwt 1e ca.1655: Ingetje Gerrits Hordijck, overleden Goudswaard ca.1665, dochter van Gerrit Ingense Hordijck, gaarmeester van de verpondingen te Ridderkerk, schepen van Piershil, en Adriaentje Cleysse van Driel.

X. Jannetje Bastiaens van Driel, geboren Goudswaard, overlijden aangegeven Nieuw-Beijerland 27.12.1719; trouwt 1e vóór 27.08.1679: Arend Hendriks van Dam (overleden vóór 1684); trouwt 3e Oud-Beijerland 16.11.1709: Jacob Jacobs Molenaar; trouwt 2e (ondertrouw Oud-Beijerland 04.12.1685): Pieter Jacobs Herwijnen, gedoopt Oud-Beijerland 27.02.1667.


literatuur:
* ir.C. Sigmond en K.J. Slijkerman: "Drie verwante geslachten Van Driel (Zuid-Hollandse eilanden, ca.1350-1650)", Rotterdam/Waarde 1998Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.