stamreeks Van Driel (3)


Wapen Van Driel (door onderstaande familie gevoerd vanaf ca.1595): in goud een rode dubbele (dubbelkoppige) adelaar met een schuinkruisje op de borst (wapenboek Hartman de Custer in het Gemeentearchief Rotterdam). Dit wapen is afgeleid van het volle wapen Van Driel (zie stamreeks 1 en 4) van de grootmoeder van moederskant van XIV. Hendrick Aertsz., met als 'breuk' het schuinkruisje op de borst.XVII. oude Heijn Heijnenz. , geboren ca.1390 (geschat); trouwt Abeel (Beeltge, Belij) Meeusdr., dochter van Meeus Cleijsz., schepen van Rijsoord (1413).

XVI. jonge Heijn Heijnenz. , geboren ca.1420 (geschat), vermeld aan de Hordijk onder IJsselmonde vanaf 1466, overleden vermoedelijk na 1475; trouwt NN (Adriaen Michielsdr.?) .

XV. Aert Heijnenz. , geboren ca.1455 (geschat), wonende aan de Hordijk, pachter van een werf aan de Hordijk, overleden 1525; trouwt: Niesje NN, overleden na 1526.

XIV. Hendrick Aertsz. , geboren ca.1486, wonende aan de Hordijk onder Barendrecht, eigenaar/gebruiker van landerijen onder Barendrecht, Oost-IJsselmonde, Ridderkerk en Charlois, hoogheemraad (1526-32) en dijkgraaf (1533-51) van de de polder Smeetsland onder IJsselmonde en de vier polders van West-IJsselmonde, heemraad van Oost-Barendrecht (1549), overleden tussen 21.04.1551 en 01.07.1552; trouwt: Lijsbeth Pietersdr. , geboren IJsselmonde ca.1485 (geschat), overleden Barendrecht 1574, dochter van Pieter Dircksz., heemraad en schout van IJsselmonde, dijkgraaf van de vier polders van West-IJsselmonde, landpoorter van Dordrecht, en NN Cornelisdr. van Driel; zie verder: stamreeks Van Driel (2).

XIII. Aert Hendricksz. (van Driel) , geboren ca.1520 (geschat), heemraad (1561) en dijkgraaf (1571-96) van Albrandswaard, heemraad (1571) en schout (1580-96) van Poortugaal, overleden Poortugaal 12.07.1596 (grafzerk); trouwt ca.1558: Geertruijd Adriaens, geboren ca.1530 (geschat), overleden Poortugaal 25.12.1598 (grafzerk), dochter van Adriaen Beijensz.

XII. Lijsbet Aerts van Driel, geboren ca.1565 (geschat), J.D. wonende Poortugaal (1586), overleden tussen 02.10.1640 en 15.06.1652; trouwt Poortugaal 19.06.1586: Cornelis Claesz. Ketting, J.M. wonende Poortugaal (1586), overleden na 28.11.1637.


literatuur:
* ir.C. Sigmond en K.J. Slijkerman: "Drie verwante geslachten Van Driel (Zuid-Hollandse eilanden, ca.1350-1650)", Rotterdam/Waarde 1998.
* Ons Voorgeslacht 1987, p.416Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.