stamreeks Van Egmond
Wapen Van Egmond (Dordrecht): drie kepers (kleuren onbekend). Zegel (1475) van Jan Aelbrechtsz. gezegd Van Egmond, deken van de Grote Kerk te Dordrecht (Bron: Nat.Archief, Verzameling losse charters inv.nr. 227)

 

XVIII. Adriaen Aelbrechtsz. (van Egmond), schepen van Dordrecht (1473), lid van het gilde der Houtkopers (1445), overl.na 1475; trouwt: Adriana Dircksdr. van Slingeland, geb.ca.1430 (geschat), overl. 8 sept. 1472 te Dordrecht.

XVII. Theodora (Dirckje, Dierthea) Adriaensdr. (van Egmond), overl. Dordrecht vóór 16 nov. 1492; trouwt: Govert Adriaensz. van Beaumont, houthandelaar te Dordrecht, lid van het Houtkopers- of Sint Nicolaasgilde (1499), overl. vóór 23 mei 1504; hij trouwt 2e: Beatrix Philipsdr. van der Does.


literatuur:
* C. Sigmond: "De geslachten Van Slingeland(t) in Dordrecht en het baljuwschap Zuid-Holland in de 14de en 15de eeuw", in: De Nederlandsche Leeuw 118(2001), nr. 7-8, kol.521-580, ald.kol.552-553.Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.