stamreeks De Gruijter


Wapen De Gruijter: in zilver een gouden gesp bezaaid met zes bloemen; in een schildhoofd van rood drie bloemen naast elkaar; helmteken: drie bloemen. Afbeelding van een raam in het Wittevrouwenklooster te Utrecht, dat Heer Jan de Gruijter (XVI) liet maken in 1467. (Handschrift Van Buchel, fol. 124, Utrechts Archief)

 

XVII. Gijsbert die Gruyter, burger van Utrecht, lid van het gilde der smeden, raad van Utrecht (1429-39), kameraar (1435), leenman van de bisschop van Utrecht (1439), rentmeester van de bisschop van Utrecht (1448, 1451/52), schout van Rhenen, kastelein van Ter Horst, overleden 20.08.1459, begraven Utrecht (Buurkerk); trouwt 1e: Elisabeth van Groenenberch, overleden 1435, begraven Utrecht (Buurkerk); dochter van Egbert van Groenenberch Jansz., burger van Utrecht, lid van het snijdersgilde, leenman van de bisschop van Utrecht; trouwt 2e: Anna van Diepholt, overleden 26.07.1481, begraven Utrecht (Buurkerk).

XVI. heer Jan de Gruijter, kanunnik van de Dom te Utrecht (1460...1499), kameraar van het Domkapittel (1465-1491), bisschoppelijk leenman (vanaf 1460) van een hofstede in de voorburcht Ter Horst (Rhenen), van een jaarlijkse rente, en van 20 morgen land met een duifhuis in het gerecht van Zwesereng bij het Ondiep te Utrecht, overleden (okt.) 1499/1500.

XV. Jan Jansz. bastaard de Gruijter, schout en secretaris van Bergambacht (1538, 1548, 1550), overleden vóór 1553; trouwt: Catherijn NN, pachtster van land van het Domkapittel te Utrecht, overleden na 1575.

XIV. Jan Jansz. de Gruijter, geboren 1531, wonende Berkenwoude, secretaris van Nieuwerkerk a/d IJssel (1561), overleden vóór 1571; trouwt: Aeltje NN.

XIII. Pieter Jans de Gruijter, alias Mick, geboren ca.1560 (geschat).

XII. Maarten Pieters de Gruijter, alias Mick, geboren ca.1590 (geschat); trouwt 2e: Baertje Willems; trouwt 1e: Baertje Bouwens.

XI. Jan Maartens de Gruijter, geboren ca.1620 (geschat), overleden Berkenwoude vóór 06.07.1693; trouwt: Annigje Willems, overleden tussen 06.07.1693 en 10.07.1702.

X. Barent Janse de Gruijter, geboren Berkenwoude ca.1650 (geschat); trouwt Lekkerkerk 31.03.1680: Aechje Pouwels (de Jong), geboren Lekkerkerk ca.1660; dochter van Pauwel Janse en Lijsbeth Huyberts.

IX. Willem Barentsz. de Gruijter, gedoopt Lekkerkerk 15.04.1686; trouwt Lekkerkerk 29.11.1711: Aaltje Cornelis Captein, gedoopt Lekkerkerk 20.12.1684, dochter van Cornelis Jacobs Captein en Helena Cornelis (Swartbol).

VIII. Cornelis Willemsz. de Gruijter, gedoopt Lekkerkerk 23.10.1712, overleden Lekkerkerk 23.03.1797; trouwt 1e (ondertrouw Lekkerkerk 26.06.1739): Lijntje Lambertse van der Wal; trouwt 2e (ondertrouw Lekkerkerk 12.01.1770): Meijnsje Moret, gedoopt Krimpen a/d Lek 21.10.1731.

VII. Willem Cornelisz. de Gruijter, gedoopt Lekkerkerk 10.02.1771, mandenmaker, veerman (1836), overleden Lekkerkerk 19.08.1858; trouwt Krimpen a/d Lek 06.07.1792: Geertruij Ariens van der Weijden, gedoopt Krimpen a/d Lek 07.05.1769, overleden Lekkerkerk 28.02.1836.

VI. Adriana Maria de Gruijter, geboren Lekkerkerk 19.08.1806, overleden Lekkerkerk 23.02.1881; trouwt Lekkerkerk 01.03.1827: Jan Kalkman, geboren Katendrecht 07.03.1801, schippersknecht (1827), tapper, koopman, veerman (1881) te Lekkerkerk, overleden Lekkerkerk 20.02.1882.


literatuur:
* B. de Keijzer: "Kwartierstaat De Keijzer - Eijkelenboom", in: Kwartierstatenboek Prometheus XV, Delft 1998.Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.