stamreeks Koers (Cours, Kurtz)

 

X. Johannes Kourts, uit Zwitserland, soldaat in de compagnie van overste De la Gadeliere (1713); trouwt (gerecht) Deventer 12.02.1713: Lisabeth Luksiger, uit Zwitserland, wonende in de Muggenstege te Deventer (1713).

IX. Bastiaan Cours (Kurtz), J.M. in't Noorenberger Schild te Deventer (1741), trouwt (RK) Deventer (Broederenkerk) 05.01.1741, trouwt (gerecht) Deventer 05.02.1741: Aldegonda Hertzeren (Harschie, Hartjes), overleden Deventer vóór 05.10.1759; zij trouwt 2e Deventer 1749: Hendrik van Belsen; vermoedelijk dochter van Matthias Hertz, chirurgijn te Deventer, en Anna Maria Meyers.

VIII. Jacobus Petrus (Pieter) Koers, gedoopt (RK) Deventer (Sint Lebuinuskerk) 19.08.1742, soldaat in garnizoen te Nijmegen (1767), begraven Driel 19.08.1806; trouwt (ondertrouw Nijmegen 06.09.1767): Willemijn Reuvers, gedoopt Driel 16.03.1732, wonende op (fort) Sint Andries (1767), begraven Driel 18.02.1805; weduwe van Aart Pronk.

VII. Aldegonda (Allegonda) Koers, gedoopt Driel 21.12.1769, overleden Driel 17.12.1864; trouwt Driel 18.02.1801 (ondertrouw Fort Driel 31.01.1801): Willem Dirksz. van Bockel, geboren Driel 31.01.1778, overleden Driel 21.03.1859.Literatuur
* C. Sigmond: Koers/Coers, antwoord in Gens Nostra, 50e jg. nr.6, juni 1995, p.341.


Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.