stamreeks Van Muijlwijck (2)

 

 

 

Wapen Van Muijlwijck: een gouden veld, doorsneden met een dwarsbalk van keel (rood), bezaaid met 15 bizanten (5, 4, 3, 2, 1) van keel. Afbeelding: Matthijs Balen: "Beschrijvinge der stad Dordrecht", Dordrecht 1677, p.1115.

 

XVIII. Matthijs van Muijlwijck, geboren ca. 1390 (geschat), leenman van Altena, vertrok na de Elisabethsvloed in 1421 met zijn gezin (waaronder tenminste 5 zoons) naar Gorinchem, overleden vóór 1463; trouwt: Belij NN.

XVII. Peter van Muijlwijck Matthijsz, geboren ca. 1430 (geschat), knape, eigenaar van land in de ban van Arkel (1485) en in de Beemd te Hoogblokland (1470, 1485), stichter van de hofstede "de Steene Kamer", overleden Hoogblokland (na 07.01.) 1485; trouwt: Adriaentgen Hermansdr, overleden 09.11.1504, begraven Gorinchem.

XVI. Jan Petersz. van Muijlwijck, geboren ca.1466 (oud ca. 55 jaar 05.01.1521), deed de poorterseed te Gorinchem (04.10.1505 en nogmaals 17.12.1512), schout van Hoogblokland (1512), schepen van Gorinchem (1528, 1532), overleden tussen 26.10.1534 en 13.03.1536; trouwt: Lijsken Florisdr. Holl, overleden vóór 1530; dochter van Floris Holl(e), schepen van Gorinchem, en Gouwe Gherijtsdr. de Hoghe (afstammingslijn naar Karel de Grote).

XV. Matthijs Jansz. van Muijlwijck, geboren ca. 1511 (oud 35 jaar 18.01.1546), kerkmeester te Blokland (1550), procureur en administrateur van het O.L.Vrouwenaltaar te Blokland, overleden vóór 02.01.1562; trouwt: Aeffken Adriaen Jansdr, overleden vóór 07.04.1543.

XIV. Jan van Muijlwijck Matthijsz, geboren Hoogblokland ca. 1538 (oud ca. 36 jaar 02.01.1574), waarsman van het Land van Arkel boven en beneden de Zouwe (1573-76), kiesman te Hoogblokland (1610), overleden vóór 1612; trouwt vóór 1574: Digna Dionijsdr; dochter van Dionijs Jan Jacobsz, schout van Hoornaar, en Adriana Jansdr.

XIII. Dionijs Jansz. van Muijlwijck, geboren Blokland ca. 1575, leenman van land onder Slingeland van de hofstede Noordeloos (1602-1621), overleden vóór 18.10.1645; trouwt Gorinchem (schepenen) 01.01.1600: Geertruydt Gerrits, afkomstig uit Overslingeland, overleden Slingeland, begraven Hoornaar 04.06.1617; dochter van Gerrit Jansz, leenman van de hofstede Noordeloos, en Marieken Jansdr.

XII. Gerardt Dionijsz. van Muijlwijck, geboren vermoedelijk Slingeland, leenman van land onder Slingeland van de hofstede Noordeloos (1645-1666), overleden vóór 04.10.1666; trouwt vóór ca. 1645: Aechtge Pietersdr. Woesten, overleden vóór 04.04.1667.

XI. Neeltje Gerrits van Muijlwijck, J.D. van Hoornaar (1664), lidmaat Hoornaar (1665); trouwt Hoornaar 11.05.1664: Huijbert Joosten (Kenneweg), gedoopt Hoornaar 14.08.1639, lidmaat Hoornaar (1665), diaken (1689) en kerkmeester (1701) te Hoornaar.


literatuur:
* Matthijs Balen: "Beschrijvinge der stad Dordrecht", Dordrecht 1677, p.1115 ev.
* M.S.F. Kemp: antwoord Van Muijlwijck, in: Gens Nostra 1971, p.355-356.
* J. Hartog: "Familie van der Merwe, Van Clootwijck, Van Muijlwijck", uitgave van de werkgroep Genealogie van de O.H.K. Vereniging Sliedrecht, Hardinxveld 1995.
* J. Kooijman: "Kwartierstaat van Maijken Nijssen de Vries", in: Ons Voorgeslacht 1995, p.185-193.Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.