stamreeks Munter, alias Soetelief (Suetelieff)

 

XVII. Jan Wittenz.; wellicht vermeld in Heer Oudelandsambacht (1404, 1414).

XVI. Andries Jansz., alias Andries Jan Wyttenz., gegoed in de polder Dirk Smeetsland, waarsman (1467-69) en heemraad (1486-92) van Dirk Smeetsland, koper van tienden in Dirk Smeetsland (1466...1481) en Katendrecht (1484), overl. in of na 1492.

XV. Adriaen Andriesz., geb. ca. 1460 (geschat), koper van een tiende in Dirk Smeetsland (1524), overl. na 01.05.1533.

XIV. Andries Adriaensz. Munter, geboren ca.1495 (geschat), boer in Dirk Smeetsland onder Charlois, landeigenaar en -gebruiker te Charlois en Wes-IJsselmonde, schout (1545...1557) en dijkgraaf (1545) van Charlois, dijkgraaf van de vier polders van West-IJsselmonde (1552-57), overl. na 1557; trouwt: Dirckge Heijndricxdr., overleden vóór 03.03.1604, begraven Charlois (kerk) 1604.

XIII. Cornelis Andriesz. Munter, alias Cornelis Andriesz. Suetelieff, geboren ca.1530/40 (geschat), boer op een hofstede in het Westblok van Smeetsland onder Charlois, gebruiker van land in Smeetsland (1561) en Varkensoord (1584), koper van tienden in Smeetsland (1567-70), waarsman van West-IJsselmonde (1579-87), Smeetsland (1589-91) en Varkensoord/Karnemelksland (1593-95), kerkmeester van Charlois (1585-86), schout van Katendrecht (1600), overleden mei/juni 1611; trouwt: Commertje Crijnen, begraven Charlois 1609 (kerk); mogelijk dochter van Crijn Gerritsz. , landeigenaar/-gebruiker in Smeetsland, en Adriaentje NN.

XII. Gerrit Cornelisz. Munter, alias Gerrit Cornelisz. Suetelieff, geboren ca.1570 (geschat), begraven Charlois 1596 (kerk); trouwt ca.1595: Ariaentge Ploenendr. , overleden na 02.11.1611; dochter van Ploen Leendertsz. , bouwman in West-Barendrecht, en waarschijnlijk NN Ingen Bastiaenszdr.

XI. Crijn Gerrits Munter, alias Crijn Gerritsz. Soetelief, geboren Charlois ca.1595, inwoner van 's-Gravendeel (1619), op "de Swaelff" (1635), overleden na 13.06.1629; trouwt Dordrecht (Augustijnenkerk) 29.08.1627: Joostken Dircx; zij trouwt 1e: Lenaert Cornelisz. Quartel.

X. Gerrit Crijne Munter, woonde in de Numanspolder (1672...1689), boer op de pachthoeve van Pompejus Berck in Den Hitsert (vanaf 1687), schepen van Zuid-Beijerland (1693-94), overleden Zuid-Beijerland 1698; trouwt vóór 12.06.1672: Lijsbet Huige Zevenbergen, geboren Strijen, overleden Oud-Beijerland 04.12.1727; dochter van Huijg Ariens Zevenbergen en Annetje Ingens Burgers.

IX. Huijg Gerrits Munter, gedoopt Numansdorp 13.08.1673, kerkmeester (1712), diaken (1720-22), schepen (1721) en ouderling (1727/28) van Zuid-Beijerland; trouwt Klaaswaal 29.01.1719: Jannigje Wouters Visscher, gedoopt Numansdorp 16.10.1695; dochter van Wouter Jacobs Visscher, bouwman te Numansdorp, en Annigje Joppe de Rucht.

VIII. Lijsbeth Huige Munter, gedoopt Zuid-Beijerland 04.05.1721, overleden Klaaswaal 13.08.1803; zij trouwt 1e Nieuw-Beijerland 21.05.1747: Cornelis Jansz. Reijerkerk, geboren Strijen, weduwnaar van Neeltje Tuinder; trouwt 2e Nieuw-Beijerland 25.09.1754: Joost Zevenbergen, gedoopt Ridderkerk 29.10.1724, overlijden aangegeven en begraven Nieuw-Beijerland 30.10.1784.Literatuur:
* K.J. Slijkerman: De familiegroepen Munter op de Zuidhollandse eilanden (ca. 1400-1700), in: Ons Voorgeslacht 61 (2006), nr. 581, p. 317-365.


Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.