stamreeks Van Naerssen (Aerssen)
Wapen Van Naerssen: gedwarsbalkt van vier stukken, het bovenste in de rechterhoek beladen met een ster. Schepenzegel (1394) van Hendrick van Naerssen Jansz. (bron: Ons Voorgeslacht 1967, p.112)

Later voerde de familie Van Naerssen: drie zilveren wassende manen op een blauw veld. (bron + afbeelding: Balen, p.1147)

 

XXII. Jan van Naerssen, vermeld Dordrecht 1367; trouwt: Belij NN, overl. 22 aug. 1380 Dordrecht.

XXI. Hendrick Jansz. van Naerssen, raad (1389, 1394), schepen (1381, 1390, 1393-94), burgemeester v.d. gemeente (1377), tresorier (1391-94) en gasthuismeester (1389) te Dordrecht, overl. 7 juni 1401; trouwt: Heijlwig Lambrechtsdr. van Waes, overl. 28 maart 1383; dochter van Lambrecht van Waes Aertsz., raad van Dordrecht.

XX. Jan Henricksz. van Naerssen, schepen (1398, 1404, 1414-15), burgemeester (1403-04, 1414, 1417), gasthuismeester (1401-03), begijnenmeester (1400), tresorier (1401) van Dordrecht, beleend met het ambacht Puttershoek (1403-1425), raad van hertog Jan van Beijeren (1419), zegelde 1414 met het oudste wapen Van Naerssen, maar met een liggende H i.p.v. de ster, overl. vr 1 dec. 1425; trouwt vr 1 jan. 1400 (=1401): Hadewij Gijsbrecht Vranckendr. (van Diemen); dochter van Gijsbrecht Vranckendr. (van Diemen), schepen van Dordrecht, en Treynen NN.

XIX. Heilwij (Hadewij) Jansdr. van Naerssen, geb. naar schatting rond 1400, overl. (na 17 jan. )1459 te Dordrecht; tr. 1422 te Dordrecht: Dirck Ottenz. van Slingeland, geb. naar schatting rond 1390, schepen (1426/27), burgemeester 'van de gemeente' (1437, 1440-41, 1447-50, 1453) en tresorier van Dordrecht (1439, 1444, 1447, 1450-52), hoogheemraad van Mijnsheerenland (1441), ambachtsheer van het halve ambacht van Puttershoek (1441-1453), zegelde met: gevierendeeld: 1 en 4: een tempel; 2 en 3: twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, overl. 1453 te Dordrecht.


literatuur:
* M. Balen: "Beschrijvinge van Dordrecht", Dordrecht 1677, pag. 1147-1151.
* C. Sigmond: "De geslachten Van Slingeland(t) in Dordrecht en het baljuwschap Zuid-Holland in de 14de en 15de eeuw", in: De Nederlandsche Leeuw 118 (2001), nr. 7-8, kol. 521-580.Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.