stamreeks Van der Polder

 

XII. Hendrick Bastiaens van de Polder, lidmaat van Piershil wonende in den Hitsert (1658, 1667), landgebruiker in de polder Groot Zuid-Beijerland (1659), "uijt den Hitsert" op nominatie benoemd tot ouderling van Piershil (1670); trouwt vóór 1632: Maertje Coosen, overleden na 10.06.1672; dochter van Coos Foppen (Vredenburg) en vermoedelijk Trijntje Borrits.

XI. Bastiaen Henrickse van de Polder, J.M. van den Hitsert (1650), lidmaat van Piershil wonende in de Eendrachtspolder (1658), overleden vóór 20.03.1665; trouwt Oud-Beijerland 02.04.1650: Fransje Cornelisdr. Hogervest, gedoopt Heinenoord 30.06.1630; dochter van Cornelis Bastiaens Hogervest, herbergier op Goidschalxoord, kerkmeester van Heinenoord, en Neelken Cornelis Bijl.

X. Cornelis Bastiaansz. van der Polder, wonende in Den Hitsert onder Groot Zuid-Beijerland (1698), overleden Zuid-Beijerland 1700; trouwt 2e vóór 17.12.1698: Aerjaentie Isackse Maesdam; trouwt 1e Zuid-Beijerland 04.02.1674: Willemtje Bastiaansdr. van der Eijck, overleden na 1687; dochter van Bastiaan Arensen van der Eijck, schepen/heemraad van Goudswaard, en Neeltje Cornelisdr. Boender.

IX. Neeltje Cornelisse van de Polder, gedoopt Zuid-Beijerland 15.04.1675, overlijden aangegeven Zuid-Beijerland 04.11.1758; trouwt Zuid-Beijerland 15.02.1697: Cornelis Leendertsz. van der Waal, gedoopt Numansdorp 04.02.1674, landbouwer te Zuid-Beijerland, diaken (1704-05) en schepen (1712) van Zuid-Beijerland.


Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.