Bibliografie van Kees Sigmond (1953)

 


(Bouw)Historisch:


 • De huizen Roodenburch en Henegouwen, bouw- en bewoningsgeschiedenis van oude huizen in de Wijnstraat in Dordrecht (14de - 20ste eeuw), twee artikelen in samenwerking met E. van Heiningen, in Oud Dordrecht, 24e jg. nr. 1, juni 2006, p. 31-43; nr. 2, september 2006, p. 33-46.

 • De eerste bewoners van 't Zeepaert in de Wijnstraat, bouw- en bewoningsgeschiedenis van het oudste nog bestaande woonhuis in Dordrecht (15de-16de eeuw); artikel in Oud Dordrecht, 25e jg. nr. 2, september 2007, p. 18-25.

 • Huis 'Beverenburch' in de Wijnstraat, bouw- en bewoningsgeschiedenis van een Dordts woonhuis (15de-20ste eeuw); artikel in Oud Dordrecht, 25e jg. nr. 3, december 2007, p. 8-18.

 • De Smederij aan de Kuipershaven 152-155: sloop of gemeentelijk monument?; artikel in Oud Dordrecht, 28e jg. nr. 3, december 2010, p. 90-99.

 • Boomstraat 27: een historisch pand met twee gezichten; bouwhistorische verkenning van een oorspronkelijk 17de-eeuws pand; artikel in Oud Dordrecht, 29e jg. nr. 2, september 2011, p. 146-160.

 • Bij het "Stadsberaad": nieuwbouw in de historische binnenstad; artikel in Oud Dordrecht, 29e jg. nr. 2, september 2011, p. 167-169.

 • Een zeldzame lambrisering in het huis Wolwevershaven 18; bijzondere lambrisering van papierstuc in een door architect H.W. Veth ontworpen huis uit 1889; artikel in samenwerking met Christine Weijs, in Oud Dordrecht, 29e jg. nr. 3, december 2011, p. 242-251.

 • Carel Tenenti: schoorsteenveger of architect?; de eerste werken van architect Carel J.J. Tenenti onder de naam van het bedrijf van zijn vader Carel A. Tenenti, die tevens werkte als schoorsteenveger, stukadoor, timmerman en aannemer; artikel in Oud Dordrecht, 31e jg. nr. 1, juni 2013, p. 94-105.

 • Fragmenten van Dordtse lui- en slagklokken uit 1943; uit voorzorg werden in 1943 gipsafdrukken gemaakt van de Dordtse lui- en slagklokken die gevaar liepen te worden geconfisceerd; artikel in Oud Dordrecht, 31e jg. nr. 2, september 2013, p. 204-211.

 • Het raadsel van de crypte van het klooster Mariënborn; tekeningen van deze in 1869 gesloopte kloosterkerk met crypte lijken niet met elkaar in overeenstemming; artikel in Oud Dordrecht, 31e jg. nr. 3, december 2013, p. 284-295.

 • Dordtse beul executeerde in 1623 drie samenzweerders tegen prins Maurits; met gegevens over scherprechter Jacob Centen (van Schelven); artikel in Oud Dordrecht, 32e jg. nr. 1, juni 2014, p. 74-84.

 • Scherprechters te Dordrecht 1526-1803; chronologische opsomming van de Dordtse scherprechters; artikel in samenwerking met Erica van Dooremalen, in Oud Dordrecht, 32e jg. nr. 3, december 2014, p. 229-241.

 • De Dordtse bouwsculpturen van Lambertus Zijl; herontdekte bouwsculpturen uit 1898 van de beeldhouwer die direct daarna werkte aan de Beurs van Berlage; artikel in Oud Dordrecht, 32e jg. nr. 3, december 2014, p. 254-261.

 • Veranderingen bij het Dordtse archief; samenvoeging in één organisatie met het Dordrechts Museum, nieuwe naam, verplaatsing studiezaal naar het Hof, gewijzigde openingstijden, nieuwe mogelijkheden website, klankbordgroep van archiefgebruikers; artikel in Oud Dordrecht, 33e jg. nr. 1, juni 2015, p. 8-11.

 • Het Sint-Jansgildehuis met gasthuis op de Voorstraat (1370-1718); gildehuis met daarin een gasthuis voor arme vreemdelingen, een kapel en een ‘zaal’ voor grotere feesten; complex vanaf 1718 gebruikt als ‘grutterij’ werd in 1911 gesloopt; artikel in Oud Dordrecht, 33e jg. nr. 2, september 2015, p. 157-168.

 • De Dordtse rederijkerskamer De Fonteyne tot 1572; De Fonteyne (opgericht vóór 1485) speelde een belangrijke rol bij processies en evenementen; vier versies van het 16de-eeuwse blazoen vergeleken; artikel in Oud Dordrecht, 33e jg. nr. 3, december 2015, p. 286-299.

 • De bouwheer van huis 'De Rozijnkorf' in Dordrecht (Frans Gerritsz. Snoeck); artikel in: Ons Voorgeslacht, 71e jg. nr. 684, januari/februari 2016, p. 82-88.

 • De Grote Ommegang rond 1500; jaarlijkse Dordtse processie met Bijbelscenes, heiligen, duivels, Moren, reuzen, schepen en een rad van avontuur; artikel in Oud Dordrecht, 34e jg. nr. 2, september 2016, p. 207-215.

 • De rol van een historische vereniging: nu en in de toekomst; met bijlage: Bestuursleden van de historische vereniging Oud-Dordrecht 1992-2017; hoofdstuk in: Moeder der Hollandse steden - Historiezucht in Dordrecht rond 1900, Jubileumboek van de Vereniging Oud-Dordrecht 2017, p. 211-219.

 • Visstraat 27: een vroeg voorbeeld van art deco; Dordts winkelpand (1919) bouwhistorisch onderzocht; artikel in Oud Dordrecht, 35e jg. nr. 1, juni 2017, p. 50-63.

 • Middeleeuwse 'verdichting' van bebouwing aan de Houttuinen; bebouwing van open ruimten tussen oorspronkelijk (half)losstaande huizen op de Voorstraat, 14de-16de eeuw; artikel in Oud Dordrecht, 35e jg. nr. 2, september 2017, p. 120-131.

 • Randverschijnselen bij de Dordtse Synode (1618-1619); kritiek op de gang van zaken tijdens de synode, in een pamflet uit 1622 door remonstrant Bernardus Dwinglo; artikel in Oud Dordrecht, 36e jg. nr. 2, september 2018, p. 108-122; correctie in nr. 3, december 2018, p. 215.

 • Nogmaals de oudste scherprechters van Dordrecht; de lijst van 16de-eeuwse Dordtse scherprechters aangevuld; artikel in Oud Dordrecht, 36e jg. nr. 2, september 2018, p. 178-183.

 • Sport en spel in 15de eeuws Dordrecht; overlast leidde tot maatregelen tegen kaatsen, kolven, klootschieten, hoepelen ('landzijde tegen poortzijde'), boogschieten, sleeën, kattekwaad en vandalisme; artikel in Oud Dordrecht, 36e jg. nr. 3, december 2018, p. 204-214.

 • Dordtse Bronnen - een digitaal vervolg. De kohieren van de tiende penning en het pandpondregister; de al eerder uitgebracht boekjes in de serie Dordtse Bronnen zijn nu raadpleegbaar op de website van Oud-Dordrecht en de reeks is uitgebreid met (digitale) transcripties van bronnen uit 1543, 1553, 1556, 1561 en 1563; artikel in Oud Dordrecht, 37e jg. nr. 2, september 2019, p. 119-128.

 • De pest in Dordrecht in de 15de en 16de eeuw; vermeldingen van de pest in Dordrecht en de maatregelen die het stadsbestuur nam om de ziekte te beteugelen; artikel in Oud Dordrecht, 38e jg. nr. 1, juni 2020, p. 15-31.

 • De huizen van Aelbert Cuyp (1620-1691); huizen in Dordrecht waar de schilder is opgegroeid en waar hij heeft gewoond en gewerkt; artikel in Oud Dordrecht, 38e jg. nr. 2, september 2020, p. 115-126.

 • De viering van 50 jaar Onafhankelijkheid in 1863; n.a.v. 800 jaar Stad en 75 jaar Bevrijding in 2020: hoe zag een feestelijke herdenking er anderhalve eeuw geleden uit?; artikel in Oud Dordrecht, 38e jg. nr. 3, december 2020, p. 269-277.Schetsen uit Dordtse akten: getuigenverklaringen rond bijzondere gebeurtenissen, opgetekend in 15de- en 16de-eeuwse gerechtsprotocollen.


 • (0): De terugreis van Dordtse pelgrims uit Santiago de Compostela (1562); verklaringen over de gevolgde route van de pelgrims; artikel in Oud Dordrecht, 25e jg. nr. 1, juni 2007, p. 11-12.

 • (1): Wonderdokter op de Meimarkt (1591); Opstootje in de Vleeshouwersstraat (1578); wonderdokter geneest blindheid; paard en wagen lopen vast in nauwe straat; artikel in Oud Dordrecht, 27e jg. nr. 2, september 2009, p. 74-75.

 • (2): Brand buiten de Vuilpoort (1528); Tonnetje met stinkende kaas (1581); verklaringen uit 1561 over grote brand van 33 jaar eerder in de Sint-Adriaansbuurt; rottende kaas weggegooid vanwege de stank; artikel in Oud Dordrecht, 27e jg. nr. 3, december 2009, p. 30-31.

 • (3): Wie kaatst kan de bal verwachten (1586 en 1591); weggeslagen kaatsballen worden niet altijd zonder problemen teruggegeven; artikel in Oud Dordrecht, 28e jg. nr. 1, juni 2010, p. 25-27.

 • (4): Het meisje zonder hoofddoek (1569); weesmeisje loopt weg van huis vanwege mishandeling; artikel in Oud Dordrecht, 28e jg. nr. 2, september 2010, p. 68-71.

 • (5): Het Nieuwjaarsbriefje (1584); in de liefde afgewezen jongens hangen nieuwjaarsgedichtje op de deur van aanbedene; artikel in Oud Dordrecht, 28e jg. nr. 3, december 2010, p. 74-76.

 • (6): Honds behandeld (1569, 1584 en 1585); drie zaken waarin honden een hoofdrol vervullen; artikel in Oud Dordrecht, 29e jg. nr. 1, juni 2011, p. 28-29.

 • (7): Boombrood (1560 en 1586); beloning voor het melden van bepaalde zaken bij de belanghebbende; artikel in Oud Dordrecht, 29e jg. nr. 2, september 2011, p. 122-124.

 • (8): Schippers in oorlogstijd (1578, 1585 en 1591); grote risico's voor lijf en goed van schippers tijdens de opstand tegen Spanje; artikel in Oud Dordrecht, 29e jg. nr. 3, december 2011, p. 268-270.

 • (9): Verspilde wijn (1577, 1591 en 1592); voorbeelden van wat er ondanks de goede organisatie verkeerd kon gaan bij de Dordtse wijnhandel; artikel in Oud Dordrecht, 30e jg. nr. 1, juni 2012, p. 33-35.

 • (10): 'Prins Avontuer' (1572); aanvaring van de Dordtse schout Jan van Drenckwaert met nachtwacht Cornelis Wor, omdat diens zoons aanhangers zijn van de Prins van Oranje; door schout Van Drenckwaert geringschattend aangeduid als ‘Prins Avontuer’; artikel in Oud Dordrecht, 30e jg. nr. 2, september 2012, p. 209-212.

 • (11): 'Ongeoorloofde conversatie' (1575, 1585); twee gevallen van amoureuze betrekkingen, die niet acceptabel waren; artikel in Oud Dordrecht, 30e jg. nr. 3, december 2012, p. 272-274.

 • (12): Inval in een herberg op de Tolbrug (1551); dienaren van de schout vallen de herbergier van Den Helm op de Tolbrug lastig vanwege de vermeende illegale aanwezigheid van vrouvolk; artikel in Oud Dordrecht, 31e jg. nr. 1, juni 2013, p. 70-73.

 • (13): De 'haestige sieckte' en de heer van Papendrecht (1585); laatste heer van Papendrecht uit het geslacht Oem stierf in 1585 aan de pest; zijn testament zorgde voor beroering; artikel in Oud Dordrecht, 31e jg. nr. 2, september 2013, p. 165-167.

 • (14): Op rantsoen (1578, 1586); gevangenen konden zich vrijkopen door betaling van een losgeld: het ‘rantsoen’; drie Dordtse voorbeelden uit het begin van de Tachtigjarige Oorlog; artikel in Oud Dordrecht, 31e jg. nr. 3, december 2013, p. 246-248.

 • (15): De beul draait door (1584, 1599); anekdotes over twee Dordtse scherprechters; artikel in Oud Dordrecht, 32e jg. nr. 1, juni 2014, p. 30-32.

 • (16): Weeskinderen in de verdrukking (1599); wantoestanden in het Dordtse weeshuis; artikel in Oud Dordrecht, 32e jg. nr. 2, september 2014, p. 166-168.

 • (17): Gesponsorde' bedevaart (1561); pelgrim verkocht zijn goed en kreeg pas betaald als hij (met bewijzen) weer terugkwam; artikel in Oud Dordrecht, 32e jg. nr. 3, december 2014, p. 293-296.

 • (18): Spelen om te winnen (1548, 1594); gokspelletjes ontaarden in ruzie; artikel in Oud Dordrecht, 33e jg. nr. 1, juni 2015, p. 100-104.

 • (19): Beurzensnijders gesignaleerd! (1435, 1438/39, 1458, 1548); zakkenrollerij in de 15de en 16de eeuw; artikel in Oud Dordrecht, 33e jg. nr. 2, september 2015, p. 192-195.

 • (20): Wat drijft daar? - Watervervuiling in de havens (1548, 1577, 1579); verontreiniging van haven vormt probleem voor bierbrouwerij en leidt tot boetes; artikel in Oud Dordrecht, 33e jg. nr. 3, december 2015, p. 272-275.

 • (21): Schutters, geen straatschenders (1549); schuttersfeest loopt uit de hand en wordt misbruikt om persoonlijke rekeningen te vereffenen; artikel in Oud Dordrecht, 34e jg. nr. 1, juni 2016, p. 72-75.

 • (22): Fraude op het stadhuis, of karaktermoord? (1594); vervalst octrooi voor tafelhouder van lening Sion Lus dient als motief voor het ontslag van raadpensionaris Joost van Meenen; artikel in Oud Dordrecht, 34e jg. nr. 2, september 2016, p. 145-149.

 • (23): Aan de grond (1572, 1593); ondiepten en zandbanken rond Dordrecht zorgen voor problemen; artikel in Oud Dordrecht, 34e jg. nr. 3, december 2016, p. 283-286.

 • (24): Tegen wil en dank? (1548); man meegelokt en beroofd door lichte vrouwen; artikel in Oud Dordrecht, 35e jg. nr. 1, juni 2017, p. 87-89.

 • (25): Quade herberge (1549, 1577); herbergen waar prostitutie plaatsvond streng aangepakt; artikel in Oud Dordrecht, 35e jg. nr. 2, september 2017, p. 176-178.

 • (26): Quade armen en benen (1587, 1593); wisselend succes bij behandeling van hardnekkige wonden aan armen en benen, o.a. door een vrouwelijke chirurgijn (1593); artikel in Oud Dordrecht, 35e jg. nr. 3, december 2017, p. 263-265.

 • (27): Diefstal en duivelskunsten (1572); dief zou worden geïdentificeerd met behulp van toverspiegel; artikel in Oud Dordrecht, 36e jg. nr. 1, juni 2018, p. 82-85.

 • (28): Het verdwenen geld van de vicarus (1574/76); na overlijden van een vicarus van de Grote kerk is zijn geld verdwenen: gestolen door zijn dienstbode, of door de erfgenamen van een bevriende kanunnik?; artikel in Oud Dordrecht, 36e jg. nr. 2, september 2018, p. 136-143.

 • (29): Het botert niet ... (1552); boeren uit de Alblasserwaard weigeren hun tonnetjes boter te laten wegen op het voorgeschreven gewicht; artikel in Oud Dordrecht, 36e jg. nr. 3, december 2018, p. 261-262.

 • (30): Zijn laatste oortje ... (1556); dobbelspel in een herberg leidt tot ruzie, met een dodelijk slachtoffer; artikel in Oud Dordrecht, 37e jg. nr. 1, juni 2019, p. 83-85.Genealogie:


 • Quivoy/Quivooij, in: Genealogisch tijdschrift voor midden en west Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 12e jg. nr.2, juni 1988, p. 148.

 • Gomarus en Dordrecht; dochter getrouwd met Dordtse dominee - kleindochter getrouwd met de Dordtse schilder Aelbert Cuyp; artikel in Oud Dordrecht, 32e jg. nr. 3, december 2014, p. 275.

 • De kuipersfamilie Schut in Dordrecht (16de eeuw), artikel in: Ons Voorgeslacht, 70e jg. nr. 680, september 2015, p. 355-372.

 • Het altaarstuk van de familie Stoop; identiteit van de vrouwelijke stichter op dit altaarstuk (ca. 1525) nader onderzocht (Van Roon); artikel in Oud Dordrecht, 35e jg. nr. 1, juni 2017, p. 76-81.

 • De oudste generaties van het geslacht Van Overstege in Dordrecht, artikel in: Ons Voorgeslacht, 72e jg. nr. 702, oktober 2017, p. 425-430.

Laatste wijziging: januari 2021.


Home

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.