stamreeks (De) Quartel
Wapen Quartel: in goud een rood molenrad, getopt met een kwartel, vergezeld van rode lelie's aan weerszijden van de onderste spaak van het rad. Wapen van Dirck de Quartel (1711-1772), schout van Strijen, schout en secretaris van Westmaas en de Group. (afbeelding: Cor Quartel)

 

XIII. Cornelis Lenertsz. Quartel, geboren ca.1560 (geschat), inwoner van 's-Gravendeel, overleden na 10.06.1621.

XII. Dirck Cornelisz. Quartel, geboren ca.1590 (geschat), schepen te 's-Gravendeel (1632-39, 1642-43), eigenaar van een huis in de Langestraat te 's-Gravendeel (1617), overleden vóór 26.05.1649; trouwt 's-Gravendeel ca.1612: Jannigje Cornelisdr., gedoopt Ridderkerk 08.11.1592, overleden tussen 17.05.1664 en 29.04.1679; dochter van Cornelis Jacobsz. Polderman en Janneken Gerritsdr.

XI. Dirck Dircksz. Quartel (de oude), geboren ca.1615, ouderling (1679) en schepen (1683-89) te 's-Gravendeel, "heel kapitalist" (boven 2000 gulden gegoed) wonende aan de noordzijde van de Rijckestraat (1680), overleden na 30.05.1687; trouwt ca. 1638: Pleuntie Geerits, geboren Sint-Anthoniepolder ca.1610; zij trouwt 1e 1630: Cornelis Arijens Roelen.

X. Dirk Dirksz. Quartel (de jonge), geboren ca.1640 (geschat), bouwman, diaken (1674-75, 1683-84, 1689-90), ouderling (1691) en schepen (1693-94, 1703, 1707-08) te 's-Gravendeel, eigenaar van land in Nieuw-Bonaventura, "heel kapitalist" (1680), begraven 's-Gravendeel 03.01.1724; trouwt ca.1668: Magteltje Dircks Cranendonck, geboren Katendrecht ca.1643, overlijden aangegeven 's-Gravendeel 16.06.1705; dochter van Dirck Adriaen Jorisz. (Huijsman), bouwman te Katendrecht, en Maertge Gerrits Cranendonck.

IX. Arij Dircks Quartel, geboren 's-Gravendeel ca.1676, bouwman, schepen (1710-1720), diaken (1714,1719) en armmeester (1719) te 's-Gravendeel, leenman van Wassenaar in Oost-Barendrecht (1723), begraven 's-Gravendeel 25.11.1723; trouwt (ondertrouw 's-Gravendeel 30.08.1704): Lijsbeth Bastiaans Rijckhoek, geboren 's-Gravendeel vóór 29.01.1669, begraven 's-Gravendeel 17.12.1729.

VIII. Maria Ariens de Quartel, geboren 's-Gravendeel 1710, overlijden aangegeven Numansdorp 08.03.1783; trouwt Maasdam 16.05.1734: Hendrik Gerrits Weijers, gedoopt Schoonhoven 01.12.1711, tuinman/hovenier te Maasdam (1734), Dordrecht (1735) en Numansdorp (1735-), overlijden aangegeven Numansdorp 08.11.1792.


literatuur:
* Genealogie De Quartel, in: De Nederlandsche Leeuw 1971, k.99-104


Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.