stamreeks Van Rhoon (Roden)

 

 

 


Wapen Van Roden: ingehoekt gedeeld door vier en een half rode hoeken op goud. Helmteken: een zittende hazewindhond van zilver en rood met tussen zijn tanden een twijg met drie groene blaadjes. (afbeelding: wapen Van Rhoon op de ingangspoort van het kasteel te Rhoon; foto: C. Sigmond).XXV. vermoedelijk Boudijn, overleden vr 21.01.1199; broeder van Biggo, die 21.01.1199 van de graaf van Holland, ten behoeve van hemzelf en zijn neven, heeft gekocht: het land onder Pendrecht, met de tienden, collatierecht en het ambacht, gelegen tussen kerkhof van Pendrecht en het ambacht Katendrecht, met het recht aldaar een kasteel of slot te bouwen en dijken te maken.

XXIV. Willem ute Duvelant, geboren ca.1180/90 (onmondig 1199).

XXIII. Boudijn Willems ute Duvelant, alias Boudijn van Roden, geboren ca.1230 (geschat), verwerft een ambacht in Duveland groot 80 gemeten (1282), ambachtsheer van Rhoon (vermeld 1311), overleden na 31.07.1311.

XXII. Pieter van Ernemuiden, geboren ca.1260 (geschat), ambachtsheer van Rhoon (vermeld 1311).

XXI. Boudijn van Roden, geboren ca.1290 (geschat), balling (1321), ambachtsheer van Rhoon (1321-40), overleden vr 03.01.1347; trouwt: Alverade van Wendelnesse, overleden na 06.03.1373.
Afbeelding: wapen Alverade van Wendelnesse op een gebrandschilderd raam in het kasteel van Rhoon (foto: C. Sigmond).

 
XX. Pieter van Roden, geboren ca.1320 (geschat), ambachtsheer van Rhoon (1360-69), beleend met een stuk veenland (1368), overleden vr 26.01.1378; trouwt vr 25.08.1360: Belij.

XIX. Boudijn van Roden, geboren ca.1350 (geschat), ambachtsheer van Rhoon (1380-99), vanaf 1393 beleend met de polder Zwaardijk met tienden, hoge- en lage heerlijkheid en dijkgraafschap, overleden vr 28.10.1408; trouwt: Willemina Vranc Dirc Zaijendr.; dochter van Vranck Dirc Zaijsz., schout van Kethel, en Lijsbeth.

XVIII. Pieter van Roden, alias Pieter ute Duvelant, geboren ca.1380 (geschat), ambachtsheer van Rhoon (1411-37), schepen van Dordrecht (1445), overleden vr 26.09.1454; trouwt vr 28.02.1414: Adriane Dierc Zaijendr. van der Lee; dochter van Dirc Zaij Goeswijnszoon van der Lede, baljuw van Schiedam, schout van Katwijk, en Katrijn, bastaarddochter van Dirc van Wassenaer (afstammingslijn naar Karel de Grote).


Afbeelding: wapen Adriana van der Lee op een gebrandschilderd raam in het kasteel van Rhoon: alliantiewapen met elementen Van der Lee (3 rozen) en Wassenaar (wassende maantjes) (foto: C. Sigmond).

XVII. Pieter van Roden, geboren ca.1420 (geschat), beleend met een vijfde deel van de lenen van zijn vader (1455), met een twintigste deel (1465), koopt tweemaal een vierde deel (1471, 1474), uiteindelijk ambachtsheer van de gehele heerlijkheid Rhoon (1483-1502), krijgt het onversterfelijk leenrecht (1481) en de hoge heerlijkheid (1497), inpolderaar van de Rhoonse polders Gijsenland, Nijenland en Jan Corneliszoonland, overleden 28.06.1509; trouwt vr 23.05.1474: Margriet Gerrit Stormsdochter, alias Margaretha van Weena; dochter van Gerrit Willem Stormsz., tresorier en schepen van Delft, en Maria Vrancken van der Meer.
Afbeelding: wapen Margaretha van Weena op een gebrandschilderd raam in het kasteel van Rhoon (foto: C. Sigmond).


XVI. Pieter van Roden, geboren ca.1460 (geschat), ambachtsheer van Rhoon (1502-34) en Pendrecht (1520-34), eigenaar van een huis aan het Westeinde te Den Haag, overleden 19.02.1534, begraven Rhoon; trouwt 07.06.1501: Anna van Grave, geboren 05.01.1475, overleden 06.03.1549, begraven Rhoon; dochter van Raes van Grave, ridder, heer van Heverle (bij Leuven), heer van Malhevre, en Elisabeth van Sinte Guericx.
Afbeelding: wapen Anna van Grave op een gebrandschilderd raam in het kasteel van Rhoon (foto: C. Sigmond).
XV. Gerrit van Rhoon, geboren ca.1521, schildknaap (1553), bewoner van een nieuw huis te Rhoon (1553), baljuw van Rhoon (1557), baljuw van Putten en Geervliet, eigenaar van het slot Valckensteijn onder Poortugaal (1578-82), heemraad van Rhoon (1589), overleden na 03.10.1600; trouwt: Catharina van der Does; had een onwettige dochter (XIV) bij Katrijna Clementsdr., overleden vr 10.03.1559; dochter van Clement Aerts en Adriaentge Andriesdr.

XIV. Helena Gerrits van Rhoon, geboren vermoedelijk 's-Gravenhage ca.1544, biersteekster op het veer van Rhoon, overleden Rhoon vóór 19.10.1623; trouwt 2e vóór 03.10.1600: Jacob (Mat)Thijsen, biersteker in Rhoon (1593); trouwt 1e vóór ca.1567: Philips Cornelisz. (Vermaat), wonende Rhoon (1561), schepen van Rhoon (1566).


literatuur:
* C. Hoek: "De oudste heren van Rhoon", in: De Nederlandsche Leeuw 1969, (k.232 e.v.), k.261-273.
* C. Hoek: "Repertorium op de lenen van de hofstede Arckel ()", leen nr.36, in: Ons Voorgeslacht 1976, p.284.
* F. Kwekel: "Kwartierstaat Kwekel", in: Kwartierstatenboek Prometheus, deel II (2e druk), Delft 1992, p.181, ev.


Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.