stamreeks Romeijn (Jonckint)

 

XV. Goessen Willemsz., geboren ca. 1450 (geschat), landeigenaar in de polder Oud-Reijerwaard, heemraad in Ridderkerk (ca. 1490), overleden vr ca. 1519; tr. Alijd (Alit, Aaltje) NN, overleden Ridderkerk ca. 1519.

XIV. Willem Goessensz., geboren ca. 1490 (geschat), waarsman van Oud-Reijerwaard (1547-50, 1557), heemraad (1539-40, 1543-46, 1549, 1554-61) en taxateur van de 10e penning van Ridderkerk (1557), overleden Ridderkerk tussen 01.09.1563 en 26.02.1564; trouwt vr ca. 1530 Neeltgen Cornelisdr., overleden Ridderkerk vr 07.05.1595.

XIII. Cornelis Willemsz. Jonckint (Jonckynt), ook Cornelis Willemsz. Romeyn, en Cornelis Willem Goossensz., geboren ca. 1542 (oud 49 jaar in 1591), heemraad (1574-1607) en stedehouder (1609) van Ridderkerk, waarsman (1582) en hoogheemraad (1587-1609) van Oud- en Nieuw-Reijerwaard, genomineerde mansman van de Vierschaar van Zuid-Holland (1594), overleden tussen 01.04.1609 en 10.02.1610; trouwt 2e Ridderkerk 24.05.1598 Marijke Adriaensdr., J.D. van Ridderkerk, overleden vr 29-5-1638; trouwt 1e ca. 1570 Maritgen Cornelisdr., mogelijk een zuster van Gerrit Cornelisz. Snoey, te Lekkerkerk

XII. Aaltge Cornelisdr., overleden tussen 02.03.1617 en 24.03.1624; trouwt Ridderkerk 17.03.1591: Daniel Foppen van Driel, geboren ca.1568, "gaarmeester der verpondingen" van Ridderkerk (1595-1598), armmeester van Barendrecht (1619-1621), heemraad van Oost-Barendrecht (1619-1634) en hoogdijkheemraad van Barendrecht (1624, 1625), overleden tussen 31.07.1634 en 25.05.1648; hij trouwt 2e Barendrecht 15.12.1624 (ondertrouw Ridderkerk 01.12.1624): Jorisje Pietersdr.; zoon van Fop Claesz. van Driel, heemraad en schout van Ridderkerk, dijkgraaf van de polders Oud-en Nieuw-Reijerwaard, rentmeester van de heerlijkheden Ridderkerk en IJsselmonde, en Grietje Lenertsdr. (Cranendonck).


literatuur:
* C. Sigmond, K.J. Slijkerman en G. Schilperoort: "De geslachten Schilperoort uit Charlois en omgeving (14de tot 17de eeuw)", Dordrecht 2009.Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.