stamreeks Van Slingeland (1)
Wapen Van Slingeland (1): in een zwart veld twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van zilver; een gouden vrijkwartier beladen met een zwarte kookpot met 2 handvaten en 3 poten. (afbeelding: Coll. Hoge Raad van Adel; Familiearchief Van Slingelandt)

 

XIX. Willem van Slingeland Jansz., geb. naar schatting rond 1370, hoogheemraad van de Alblasserwaard (1423), landpoorter van Dordrecht 'uut Alblasserwaert' (1429), zegelde 1423 met: een kookpot op 3 pootjes, onder vergezeld van een ster, met in het linkervrijkwartier een beurtelings gekanteelde dwarsbalk, overl. vóór 13 aug. 1440 te Oud-Alblas.

XVIII. Pieter van Slingeland Willemsz., geb. naar schatting rond 1390, overl. tussen 1454 en 1456, trouwt: Mariken Adriaensdr., genoot een lijfrente sinds 1456, overl. vóór 1485.

XVII. Jan van Slingeland Pietersz., geb. naar schatting rond 1420 mogelijk te Oud-Alblas, heemraad van de nieuwe bedijking voor Maasdam (1456) en ingeland in de 'uiterlanden' aldaar (1461, 1471), raad van Dordrecht (1462), overl. tussen 15 juni 1471 en 23 mei 1472 te Dordrecht; trouwt naar schatting rond 1445: Vroomken Walichsdr., geb. naar schatting rond 1420, overleden na 23 juli 1483; dochter van Walich Pieterszoon en Machteld Aernt Butsdochter.

XVI. Jan van Slingeland Jansz., geb. naar schatting rond 1455 (onmondig 17 juni 1472), achtraad (1486) en schepen van Dordrecht (1488/1489, 1492/93), zegelde met het wapen Van Slingeland met in het vrijkwartier de pot, overl. 1494, trouwt 1e vóór 11 dec. 1487: Cornelia van Pallaes Adriaensdr., overl. vóór 14 aug. 1489, dochter van Adriaen van Pallaes Jansz., schepen van Dordrecht, en Christina de Jonge Reijersdr.; trouwt 2e: Hillegont Aernt Willemsdr., geb. naar schatting rond 1460, dochter van Aernt Willemsz. (van Crayenstein) en Fije NN; zij trouwt 2e: Cornelis heren Cornelisz., schepen (1511) en burgemeester (1522) van Dordrecht.

XV. Cornelia van Slingeland Jansdr., onmondig 29 april 1495, overl.20 aug. 1587 'seer out'; trouwt (ca.1515): Jacob Aertsz. Wenssen, geb.ca.1490, wonende 'over de oude Mannen Steijgert' (=Manhuissteiger) te Dordrecht, overl.vóór 5 juni 1527, 'werde op Swijndrecht deursteken, in flore aetatis' (in de bloei van zijn leven).


literatuur:
* C. Sigmond: "De geslachten Van Slingeland(t) in Dordrecht en het baljuwschap Zuid-Holland in de 14de en 15de eeuw", in: De Nederlandsche Leeuw 118 (2001), nr. 7-8, kol. 521-580; aanvulling/correctie in De Nederlandsche Leeuw, 121e jg. nr.7-8, juli-augustus 2004, kol. 258-263.
* van deze stamreeks loopt geen afstammingslijn naar Karel de Grote.Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.