stamreeks Van Slingeland (2)
Wapen Van Slingeland Vanden Tijmpel: gedeeld: 1 en 4: in een rood veld een zilveren tempel in de vorm van een zuilengevel, met een kruisje erbovenop, en gefalnkeerd door twee torens met een puntdak; 2 en 3: in een zwart veld twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken; helmteken: een tempel. (afbeelding: Coll. Hoge Raad van Adel; Familiearchief Van Slingelandt)

 

XXII. Jan van den/der Tijmpel Jansz., geb. naar schatting rond 1310, hoofdman bij de heervaart op Zeeland (1351), deken van de Kapelle en Gasthuijs der Kruijsbroederen (1359) en schepen (1377) te Dordrecht; zegelde in 1377 met: een tempel, overl. na 1385, tr. mogelijk: Elisabeth van Slingeland, geb. naar schatting rond 1310, wellicht dochter van Jan van Slingeland, schepen van Gorinchem.

XXI. Jan van Slingeland heren Janszoon van der Tijmpel, geb. naar schatting rond 1340, houthandelaar, raad (1385), schepen (1386/87, 1395/96, 1397-99), burgemeester 'van de gemeente' (1391, 1393, 1395, 1399) en begijnmeester (1398) van Dordrecht, zegelde: gevierendeeld: 1 en 4: een tempel; 2 en 3: twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, overleden tussen 1401 en 1405, trouwt 1e vóór ca.1365: (Catharina?) NN; trouwt 2e: Kathelina (Dircksdr.), overl. vóór 12 sept. 1425, vermoedelijk dochter van Dirc Hoddemont.

XX. Otto van Slingeland Jansz., geb. naar schatting rond 1365, overl. (na 1 oktober) 1400, trouwt: Geertruijd Sarijs Reijnoutszdr., overl. na 9 aug. 1401; dochter van Sarijs Reijnoutszoon.

XIX. Dirck van Slingeland Ottenz., geb. naar schatting rond 1390, schepen (1426/27), burgemeester 'van de gemeente' (1437, 1440-41, 1447-50, 1453) en tresorier van Dordrecht (1439, 1444, 1447, 1450-52), hoogheemraad van Mijnsheerenland (1441), ambachtsheer van het halve ambacht van Puttershoek (1441-1453), zegelde met: gevierendeeld: 1 en 4: een tempel; 2 en 3: twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, overl. 1453 te Dordrecht, tr. 1422 te Dordrecht: Heilwij (Hadewij) Jansdr. van Naerssen, geb. naar schatting rond 1400, overl. (na 17 jan. )1459 te Dordrecht.

XVIII. Adriana Dircksdr. van Slingeland, geb.ca.1430 (geschat), overl. 8 sept. 1472 te Dordrecht,; trouwt: Adriaen Aelbrechtsz. (van Egmond), schepen van Dordrecht (1473), lid van het gilde der Houtkopers (1445), overl.na 1475.


literatuur:
* C. Sigmond: "De geslachten Van Slingeland(t) in Dordrecht en het baljuwschap Zuid-Holland in de 14de en 15de eeuw", in: De Nederlandsche Leeuw 118 (2001), nr. 7-8, kol. 521-580; aanvulling/correctie in De Nederlandsche Leeuw, 121e jg. nr.7-8, juli-augustus 2004, kol. 258-263.Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.