stamreeks Snoek (Snoeck)


Wapen Snoek (Gorinchem): Effen groen met een hermelijnen schildhoofd en in een gouden vrijkwartier een groengeknopte en -gepunte rode roos. Helmteken: een verticaal geplaatste snoek van natuurlijke kleur, met de kop naar beneden, tussen een gouden vlucht. Dekkleden: zilver en groen. Schildhouders: twee gouden griffioenen met de staart tussen de achterpoten doorgaande. De oudste gebruiker van dit wapen is Jan Snoeck Jacobsz., raad (1558) en schepen (1564) van Gorinchem. Bron en afbeelding: Nederland's Patriciaat 1953, p.243.

 

XIX. Jan Snoeck, inwoner van Gorinchem (1404).

XVIII. Hendrick Snoeck. Jansz.

XVII. Jacob Snoeck Hendricksz., laagdijkheemraad van den Lande van Arkel, wellicht secretaris van Gorinchem; overleden Gorinchem 29.05.1466; trouwt: Maria Evertsdr. Loeff, overleden Gorinchem ca.1515.

XVI. Jan Snoeck Jacobsz., wonende aan het Marktveld te Gorinchem, secretaris van Gorinchem en het Land van Arkel (1501), Heilige-Geestmeester van Gorinchem (1519/20), overleden ca. 1567; trouwt vóór 1484: Margriet Aertsdr.; dochter van Aert Adriaensz. en Aleyt NN.

XV. Aert Snoeck Jansz., geboren Gorinchem 1486, bewoonde in het laatst van zijn leven een huis en hofstad over de haven bij de Groote Steiger te Gorinchem; aanvankelijk klerk onder zijn vader de stadssecretaris, aangesteld tot gezworen roedrager en bode der stad Gorinchem (1526), keurmeester van de haring (1534), manhuismeester (1542), stedehouder (=plaatsvervanger) van de drossaard van Gorinchem en het Land van Arkel (tot 1543), overleden Gorinchem tussen 06.03 en 04.04.1543; trouwt 2e: Maria Laurens Matthijszdr.; trouwt 3e Yken Aert Vinckendr.; trouwt 1e: NN Verpoort Jansdr.

XIV. Frans Snoeck Aertsz., geboren ca. 1510 (geschat), kocht het ouderlijk huis over de haven te Gorinchem (1544), overleden ca.1564; trouwt: Anna van Dalem Walravensdr., verkocht 1572 een huis in de Krijtstraat te Gorinchem, overleden na 1602; dochter van Walraven van Dalem Roelofsz., heer van Spijk.

XIII. Lambrecht Snoeck Fransz., geboren ca.1540 (geschat), wonende aanvankelijk te Gorinchem, later te Sleeuwijk, verkocht land te Rietveld (1567), overleden vóór 22.03.1623; trouwt 1e vóór 1567: Geertgen Adriaensz.; trouwt 2e Gorinchem 21.1.1590: Lijske Jansdr., afkomstig uit Spijk.

XII. Jacob Lambrechtsz. Snoeck, geboren ca.1597 (oud 53 jaar in 1650), heemraad van Sleeuwijk (1650), overleden vóór 13.11.1669; trouwt 2e vóór 21.02.1649: Maijken Hermensdr. Verschoor; trouwt 3e (huw.voorwaarden Gorinchem 12.04.1660): Mayke Joostendr. Snoeck; trouwt 1e vóór ca.1625: NN (Cornelisdr?).

XI. Michiel Jacobsen Snoeck, geboren ca.1625 (geschat), overl.vóór 02.11.1680; trouwt 2e (ondertrouw Sleeuwijk 11.3.1668): Maijken Cornelisdr., van Almkerk; trouwt 1e vóór 21.01.1652: Hendrickske Melisdr. Verschoor, geboren ca.1625 (geschat), overleden na 25.07.1666.

X. Marigje Michielsdr. Snoeck, gedoopt Sleeuwijk 05.02.1661; trouwt vóór 1687: Arien Ariense van den Heuvel, gedoopt Werkendam 17.09.1651, overleden ca.1728; hij trouwt 1e: N.N. IJsbrandtse de Vries.


literatuur:
* F. Beelaerts van Blokland: De eerste tien generatiën van het Gorinchemse regentengeslacht Snoeck; in De Nederlandsche Leeuw 1909, kol. 41-46; 103-104.
* Piet Sanders: "Genealogie Snoe(c)k uit Sleeuwijk en afkomstig uit Gorinchem", in: Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 2000, p.38-41, 129-133, 197-202.


Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.