stamreeks Van Strijen (Van den Arent)

 

 

Wapen Van Strijen: een aanziende adelaar, met gespreide vleugels (zegel van Jan Joosten als schepen van Strijen d.d.25.06.1613).


XIII. Joost Adriaensz., alias Joost Schalcken, geboren ca. 1525 (geschat), schipper in Dordrecht, eigenaar van een huis in Dordrecht buiten de Vuilpoort, overleden 1566/1575; trouwt vóór ca. 1555: Neeltje Wittendr., overleden na 1580.

XII. Jan Joosten, geboren ca. 1560 (geschat), schipper van Dordrecht (1588), wonende in "Het Moriaenshooft" in Strijen (1599), eigenaar van de halve korenmolen te Strijen (1602), mede-eigenaar van de steenplaats bij de sluis van Nieuw-Bonaventura, schepen van Strijen (1589-1629), dijkgraaf van de polder Oude Clem (1600, 1618, 1622), overleden juni 1630 (grafzerk in de kerk van Strijen); trouwt Dordrecht 07.02.1588: Jobje Ariens, van Strijen (1588), overleden 1626, begraven Strijen (grafzerk in de kerk); zij trouwt 1e: Peter Joosten; dochter van Arij Meeuwis, heemraad en Heilige-Geestmeester van Strijen, en Teuntge Ariensdr.

XI. Jan Jansz. van Strijen, geboren ca. 1595 (geschat), bouwman te Klaaswaal, landeigenaar in de polders Groot- en Nieuw-Cromstrijen, schepen van Cromstrijen (1629), overleden tussen 29.10.1669 en 12.11.1670; trouwt: Pietertje Pieters, overleden na 08.04.1656, dochter van Pieter Cornelisz. van der Schoor, bouwman in Nieuw-Cromstrijen, schepen van Cromstrijen, en Lijntje Pieter Cors Pieterszdr.

X. Adriaen Jansz. van Strijen, geboren ca.1626, eigenaar van een huis met 2 haardsteden en 1 oven op de Middelsluis (ca.1664), koper van het ouderlijk huis aan de westzijde van de Voorstraat te Klaaswaal (1672), overleden Klaaswaal kort na 06.01.1682; trouwt: Annetje Jans Backer, overleden na 17.05.1692; zij trouwt 2e vóór 17.05.1692: Nijs Willemsz. Bijl.

IX. Jobje van Strijen, geboren ca.1670 (geschat), wonende aan de oostzijde van de Voorstraat op Klaaswaal (1730), overlijden aangegeven Klaaswaal 22.08.1743; trouwt ca.1692: Dirk Gerrits Cleijn, gedoopt Westmaas 04.02.1663, smid op Klaaswaal, diaken (1693) en schepen (1697) van Klaaswaal, overleden Klaaswaal 1710/22.

literatuur:
* C. Sigmond en K.J. Slijkerman: "De oudste generaties van het geslacht Van den Arent, alias Van Strijen, in Dordrecht, Strijen en Cromstrijen", artikel in Ons Voorgeslacht, 60e jg. nr.574, december 2005, p.341-376.
Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.