stamreeks Struij(c)k (1)

 

XIV. mogelijk Hendrick Willemsz. , geboren ca.1510 (geschat).

XIII. Jan Hendrick Struijcken, geboren ca.1540 (geschat), overleden vóór 30.10.1595; trouwt vóór 1571: Maria Jacob Gerritsdr. , geboren Oosterhout ca.1540 (geschat), overleden vóór 30.10.1595; dochter van Jacob Gerritsz. de Metser en Adriana Hendrick Jacob Mertensdochter.

XII. Hendrik Jansz. Struijck, geboren Oosterhout ca.1571, eigenaar van een hofstede, land en een bijenkolonie te Oosterhout, overleden Oosterhout 1602; trouwt: Petronella Wilbortsdr. , overleden Oosterhout ca.1609.

XI. Jan (Johan) Hendricksz. Struijck, "vulgo" Broeren, geboren Oosterhout ca.1600 (geschat), eigenaar van een hofstede aan de Gebuurweg te Oosterhout, koper van land te Oosterhout (1639, 1640, 1651), ouderling (1659) en schepen (1664-85) van Oosterhout, zegelde met initialen "I.S.", overleden Oosterhout 29.08.1687; trouwt ca.1625: Maria Cornelis Aerts, overleden Oosterhout 1661.

X. Hendrik Jansz. Struijck, "vulgo" Broeren, geboren Oosterhout 1629, weerbaar man in de Middelwijk te Oosterhout (1673), wonende nabij het kerkpad te Oosterhout (1674), overleden Oosterhout 28.04.1674; trouwt Oosterhout 20.08.1655: Ifken Jans Verschuere.

IX. Pieter Hendricks Struijk, gedoopt Oosterhout 18.04.1661, meester broodbakker (1693), eigenaar van een huis aan de Herenstraat te Poortugaal (1689), landeigenaar, kerkmeester (1692) en armmeester (1702) te Poortugaal, overlijden aangegeven Poortugaal 23.07.1705, begraven Poortugaal 25.07.1705; trouwt Poortugaal ca.1688: Ariaantie Claasdr. Roobol, gedoopt Poortugaal 21.11.1666, voerde als weduwe een "comenijswinckeltje", overlijden aangegeven Poortugaal 07.05.1744; zij trouwt 2e Poortugaal 02.06.1711: Isaak Ariens van der Endt, weduwnaar van Maritge Bastiaens Groenevelt.

VIII. Hendrik Pietersz. Struijk, geboren Poortugaal 06.12.1693, gedoopt aldaar 10.12.1693; overleden Ridderkerk 22.09.1768; trouwt Rhoon (ondertrouw Ridderkerk 09.05.1725): Maddeleentje van der Vlugt, gedoopt Poortugaal 14.07.1697, overleden Ridderkerk 06.02.1777.

VII. Pietertje Struijk, gedoopt Ridderkerk 27.07.1732, overleden Ridderkerk 29.08.1808; trouwt Ridderkerk 20.08.1756: Aart Duijser, gedoopt Genderen 17.04.1724, molenaar te Eethen, later te Ridderkerk bij de sluis van Oud-Reijerwaard, overleden Oostendam 14.06.1802, begraven Ridderkerk 16.06.1802.


literatuur:
* A.J.J. Struijk: "Genealogie en geschiedenis van het geslacht Struijk (1500-1990). Een Zuidhollandse familie uit Oosterhout", Delft 1991.
* A.J.J. Struijk: "Genealogie Struijck afkomstig uit Oosterhout", in: Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 2005, p. 257-288.


Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.