stamreeks Vermaet
Wapen Vermaet: gedeeld: I. in goud een zwarte dwarsbalk; II. in goud drie zwarte adelaars (2 en 1), de twee bovenste afgewend, de onderste dubbelkoppig. Helmteken: een uitkomende zwarte dubbele adelaar. Afbeelding: H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp: "Nederlandsche Familiewapens", Haarlem 1936, deel I, pag. 103. Wapen gevoerd op zegels anno 1591 en 1598 door Mr. Pieter Cornelisz. Vermaet, schout en schepen van Poortugaal, heemraad en dijkgraaf van Albrandswaard, broer van nr. XIV in onderstaande stamreeks.

 

XX. Philips Eerstzn. , wonende in 't Goy, naamgenoot (1366), pachter van land van het Convent van Oudwijk en het Kapittel van Sint Marie (1368, 1373), pachter van het "haankorengoed" onder Houten (1386), leenman van Vianen (1392-), overleden vermoedelijk na 1420.

XIX. Luijtgen Philipsz. , wonende Houten, pachter van land van het Kapittel van Sint Marie (1399) en het Convent van Oudwijk (1406-12).

XVIII. Wouter Luijtgensz. (Schade) , wonende Houten (1430), landgenoot (1440), eigenaar/gebruiker van landerijen onder Houten, Bunnik, Schonauwen, etc.

XVII. Luijtgen Wouters, wonende Schonauwen onder Houten, eigenaar/gebruiker van landerijen onder Houten en Bunnik, schout van de Wetering (Schonauwen) onder Houten (1485), overleden vóór 1493; trouwt 1e: Beatrix Ghijsbert Hermansdr., overleden na 1473; trouwt 2e: Celye Goyert Gherytszndr. , overleden vóór 1485; vermoedelijk dochter van Goyert Gheryt Claesz. , wonende Veldhuizen aan De Meern, en Ave NN.

XVI. Philips Luijtgens, brouwer te Utrecht, burger van Utrecht (1501), overleden vóór 27.02.1532; trouwt (huwelijkse voorwaarden Utrecht 14.07.1502): Gherijtgen Thomasdr. Corlinck, overleden 1536/37; zij trouwt 1e Jan Ghijsberts Hack.

XV. Cornelis Philipsz., vermeld te Utrecht (1532..42), eigenaar van een huis in het Oostvierendeel te Rotterdam (1540-43), later wonende te Rhoon; trouwt vóór 1537: Katrijn Jans, dochter van Jan Jacobsz. de Coning, brouwer te Rotterdam, en Ariaentje Pieter Gijsbrechtsdr.

XIV. Philips Cornelisz., wonende Rhoon (1561), schepen van Rhoon (1566); trouwt vóór ca.1567: Helena Gerrits van Rhoon, geboren vermoedelijk 's-Gravenhage ca.1544, biersteekster op het veer van Rhoon, overleden Rhoon vóór 19.10.1623; zij trouwt 2e vóór 03.10.1600: Jacob (Mat)Thijsen, biersteker in Rhoon (1593).

XIII. Philips Philipsz. Vermaet de oude, geboren vermoedelijk Rhoon ca.1567, schipper en biersteker te Spijkenisse, overleden na 1623; trouwt 2e Spijkenisse 03.03.1602: Martgen Aerts; trouwt 1e ca.1590: Maartje Dircks, vermoedelijk dochter van Dirck Cornelisz. Kuedieff en Maertjen Ariensdr.

XII. Philips Philipsz. Vermaet de jonge, gedoopt Poortugaal 04.03.1591, marktschipper en biersteker te Spijkenisse, overleden Spijkenisse 20.02.1655 (grafzerk in de kerk); trouwt Spijkenisse 26.01.1614: Geertje Jans Bos, J.D. van Spijkenisse (1614), overleden Spijkenisse 17.11.1658, dochter van Jan Jans Bosch en Maritgen Gerritsdr.

XI. Jan Philipsz. Vermaet, gedoopt Spijkenisse 18.06.1634, marktschipper van Spijkenisse op Rotterdam; trouwt ca. 1656: Claasje Pieters Landmeter, dochter van Pieter Jacobsz. Landmeter en Bastiaentje Cornelisdr. Ketting.

X. Cornelis Janse Vermaet, gedoopt Spijkenisse 01.07.1663, schipper, overlijden aangegeven Spijkenisse 14.02.1726; trouwt ca. 1690: Margriet Jans Barrevelt, gedoopt Strijen 22.08.1666, overlijden aangegeven Spijkenisse 24.12.1719; dochter van Mr. Jan Jans Barrevelt, chirurgijn in Strijen en Klaaswaal, en Leentje Hendriks van der Linden.

IX. Margreta Cornelisdr. Vermaat, gedoopt Spijkenisse 05.10.1704, overlijden aangegeven Spijkenisse 16.04.1768; trouwt Spijkenisse 16.11.1727: Leygier Dirksz. Troost, gedoopt Nieuw-Beijerland 13.08.1702.


literatuur (selectie):
* H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp: Nederlandsche Familiewapens, Haarlem 1936, deel I, pag. 103-105.
* G.J. Vermaat Hzn.: Van der Maeth (Vermaet), in: De Nederlandsche Leeuw 1962, k.40-55.
* M.S.F. Kemp: antwoord Vermaat, in: Ons Voorgeslacht 34(1979) nr.280, p.39-40.
* B. de Keijzer & A.M. Verbeek: antwoord Vermaat, in: Ons Voorgeslacht 40(1985) nr. 355, p.681-683.
* F. Kwekel: Kwartierstaat Kwekel, in: Kwartierstatenboek Prometheus II, 2e druk, Delft 1992, p.90, ev.
* B. de Keijzer: Kwartierstaat De Keijzer - Eijkelenboom, in: Kwartierstatenboek Prometheus XV, Delft 1998, p.260, ev.


Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.