stamreeks Verschoor (Schoir)


Wapen Verschoor (Sleeuwijk): Gedeeld: I. in goud een uitgerukte boom vergezeld boven van twee eikels van natuurlijke kleur, II. doorsneden: a. in zilver een pauselijke tiara van goud, gaande over twee schuingekruiste gouden sleutels; b. in goud een rode dwarsbalk vergezeld van 21 koeken van hetzelfde, waarvan in het schildhoofd 6 en 5 en in de schildvoet 4,3,2,1. Helmteken: de boom uit het schild. Dekkleden: goud en groen. Bron en afbeelding: Nederland's Patriciaat 1952, p.331.

 

XV. Herman Melisz. Schoir, geboren ca. 1510 (geschat), schout (1553), taxateur van de 10e penning (1553) en heemraad (1560) van Sleeuwijk, afgevaardigde van Sleeuwijk in een proces voor het Hof van Holland (1560), gebruiker van 56 morgen van "Mijn G(enadige) Heren vand(en) Lande" en eigenaar van 22 morgen (1553) te Sleeuwijk.

XIV. Melis Hermansz. Verschoor, geboren ca.1540 (geschat), afgevaardigde van Sleeuwijk als geërfde en waarschijnlijk als heemraad (1571).

XIII. Arien Melisz. Verschoor, geboren ca.1570 (geschat), eigenaar van land te Sleeuwijk en Uppel, collecteur van de verpondingen te Sleeuwijk (1604-07), secretaris van Sleeuwijk (1617-18), overleden vóór 09.04.1632; trouwt: Maijken Corstendr., geboren ca.1580 (geschat), overleden na 1631.

XII. Melis Adriaensen Verschoor, geboren ca.1600 (geschat), overleden tussen 1636 en 1639; trouwt: Maijken Jans.

XI. Hendrickske Melisdr. Verschoor, geboren ca.1625 (geschat), overleden na 25.07.1666; trouwt vóór 21.01.1652: Michiel Jacobsen Snoeck, geb.ca.1620/30, overl.vóór 02.11.1680; hij trouwt 2e (ondertrouw Sleeuwijk 11.3.1668): Maijken Cornelisdr., van Almkerk.


literatuur:
* Piet Sanders: De oudste generaties van het geslacht Verschoor, in: Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 1999, p.111-113.


Home Info

E-mail: csigmond@xs4all.nl

©Kees Sigmond, Dordrecht.